Voor dit artikel heb ik gekeken welke financiële software (ook) onder Linux draait. Daarbij heb ik ook commerciële pakketten meegenomen, omdat deze software in veel  gevallen uitgebreidere functionaliteit heeft. De volgende pakketten zullen in dit artikel besproken worden: Banana, Eekboek, GNU Cash, Joost, Odo en PSU Boekhouden. Na een algemene  toelichting volgt een beschrijving per pakket en het artikel wordt afgesloten met een conclusie. 

André Fondse

Na wat zoeken op internet kwam ik een aantal financiële pakketten tegen die (ook) onder Linux werken. Hiervan zijn sommige pakketten specifiek voor Linux gemaakt, terwijl andere pakketten ook onder andere besturingssystemen werken. Een ander onderscheid tussen deze pakketten kan gemaakt worden of ze alleen op een werkstation gebruikt kunnen worden of dat ze (ook) geschikt zijn om op een server te draaien. Tenzij anders aangegeven is de beschrijving van de pakketten gebaseerd op installatie en gebruik onder Linux Mint 19.3 Cinnamon. In de tabel is een overzicht opgenomen van de gehanteerde beoordelingscriteria van alle zes de financiële pakketten. Door bij ieder pakket deze beoordelingscriteria te gebruiken, kunnen de pakketten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De gegevens die ik in de tabel heb gezet, zijn vaak op basis van opgave van de maker van het pakket. Als een criterium belangrijk voor je is bij het in gebruik gaan nemen van een financieel pakket, dan adviseer ik je dit goed te onderzoeken of dit echt het geval is.

Bekijk hier pagina 1 van het artikel

Bekijk hier pagina 2 van het artikel

Bekijk hier pagina 3 van het artikel

Bekijk hier pagina 4 van het artikel