In Linux Magazine 4 en 5 van 2015 en op social media, hebben wij jullie opgeroepen om te reageren op het gebruik van je Raspberry. We horen graag wat jullie met het apparaatje doen, zodat we hier een leuk artikel over kunnen maken. En doen jullie kinderen iets met een Pi? Immers is dat de oorspronkelijke doelgroep: het interesseren van kinderen voor (computer)techniek. Er hebben slechts 55 personen gereageerd, zelfs het verloten van een Raspberry Pi onder de deelnemers heeft niet geleid tot extra reacties. Dit aantal reacties is met de grote lezersgroep, die we hebben erg laag, en ook lager dan eerdere enquêtes. Uit reacties van lezers gedurende het jaar weten we dat artikelen over de Raspberry Pi als interessant ervaren worden, maar blijkbaar is de actieve hardcore fanclub van de Raspberry Pi minder groot dan verwacht. Kinderen, die de Raspberry actief gebruiken, hebben we onder onze lezers niet kunnen vinden… Dat wil niet zeggen dat de Raspberry Pi minder aandacht krijgt in ons blad in de toekomst, maar het is alleen wat lastiger om boeiende Nederlandse projecten te vinden. In dit eerste nummer van 2016 kom je uiteraard de Raspberry Pi weer tegen. Hier zijn op veler verzoek de antwoorden en opmerkingen van onze korte Raspberry Pi enquête.

 

Vraag 1 – Hoeveel Raspberry Pi’s heb je in je bezit: 1, 2 of meer?

Afbeelding 1 – Aantal Raspberries per persoon

Uit de antwoorden blijkt al een beetje dat de respondenten echte Raspberry Pi-fans zijn, want bijna driekwart heeft twee of meer Raspberry Pi’s in zijn of haar bezit.

 

Vraag 2 – Hoe kom je aan de benodigde componenten (SD-kaart, HDMI-kabel, power supply, usb-kabels e.d.)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2 – Aanschaf RPi

 Veruit het grootste deel van de respondenten heeft de componenten voor de RPi los aangeschaft of had deze nog in huis. De personen die Anders hebben geantwoord, hebben de componenten los meebesteld met de RPi en vallen eigenlijk onder het blauwe deel in de grafiek. Slecht één persoon met Anders geeft aan één Raspberry Pi te hebben en deze als virtual machine te draaien (die uiteraard niet is aangeschaft). Hoe dit werkt hebben we eerder uitgelegd in ons virtualisatienummer van 2015. 

Vraag 3 – Met welk besturingssysteem heb je geëxperimenteerd? (meerdere antwoorden mogelijk).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3 – Aantal besturingssystemen per persoon

Als eerste hebben we gekeken hoeveel besturingssystemen de respondenten hebben gebruikt. Bijna de helft heeft slechts met één besturingssysteem gewerkt. Voor de meesten hiervan is dit Raspbian. Een enkeling heeft alleen met Xbian, OpenElec of OSMC gewerkt. Degenen die met twee besturingssystemen hebben gewerkt, hebben vooral gekozen voor Raspbian en daarnaast OpenElec. 

Welke besturingssystemen er gebruikt zijn, is te zien in het volgende diagram:

 

Afbeelding 4 – Besturingssystemen op de RPi

Na verdere analyse zien we dat 84 procent van de respondenten met Raspbian heeft gewerkt. Op het totaal is dit 45 procent. Het populaire OS OpenElec is tweede met 46 procent van de respondenten, die dit heeft gebruikt. Op het totaal is dit 25 procent. XBian, Volumio, Kali, RedHat, Buildroot en Windows 10 worden of zijn door slechts één persoon gebruikt. Experimenteren met distro’s wordt dus erg weinig gedaan op de Raspberry Pi. 

Vraag 4 – Hoe installeer je de besturingssystemen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Slechts weinig respondenten hebben meer dan één installatiemethode gebruikt. Driekwart heeft slechts een Raspberry Pi geïnstalleerd met één methode, bijvoorbeeld alleen vanaf een Linux-systeem of alleen met NOOBS. Een enkeling heeft een RPi geïnstalleerd vanaf zowel Linux, Windows, Mac OS X en NOOBS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5 – Aantal installatiemethodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6 – Installatie van de RPi

 

Installatie vanaf een Linux-systeem is logischerwijze veruit het populairst: 41 procent doet dat. 14 procent installeert zijn RPi met Windows. Na analyse zien we dat 35 procent van de respondenten het RPi-besturingssysteem (ook) vanaf een Windows-systeem heeft geïnstalleerd. 16 procent (9 personen) hebben de RPi alléén vanaf een Windows-systeem geïnstalleerd. Dit is eigenlijk wel bijzonder, want het blijkt dus dat er flink wat Linux/RPi-fans zijn, die primair met Windows werken. Mag van ons gerust, hoor. Twee personen hebben de Raspberry geïnstalleerd vanaf hun Mac. Acht personen hebben geen computer gebruikt en de RPi alleen middels NOOBS geïnstalleerd.

 

Vraag 5 – Waarvoor gebruik je de RPi voornamelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Raspberries zijn multifunctioneel. Respondenten, die het systeem voor studie gebruiken, gebruiken hem daarnaast vaak als server of om te programmeren. In het volgende diagram zien we het inzetgebied bij 18 personen, die hebben aangegeven de RPi voor slechts één doel te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7 – Inzet voor één doel

Opvallend is dat er zes personen zijn, die een Raspberry alleen gebruiken in een “productie” omgeving. Genoemd worden: aansturen van een beveiligingscamera, twee keer home automation en één persoon gebruikt het om zijn slimme meter uit te lezen. Er is iemand, die de RPi als back-up server heeft draaien en één persoon stuurt er een kassa mee aan in een restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8 – Gebruik

De overige RPI-gebruikers zetten het systeem voor meerdere doeleinden in. Populair is het gebruik als mediacenter of als server. Slechts drie personen gebruiken de RPi als gameconsole. 12 personen hebben er ook specifieke toepassingen voor. Naast de eerdergenoemde toepassingen (aansturen van een beveiligingscamera, home automation, slimme meter uitlezen, back-upserver en kassa-aansturing) geven respondenten aan de RPi te gebruiken als wireless access point, industrial grade power controller, VPN Server, als emulator, om vliegtuigen te volgen, als IoT RabbitMQ server en voor OpenRemote. Hiermee moet worden vermeld dat er één respondent is, die de RPi voor vijf van deze toepassingen inzet. 

Vraag 6 – Hoe vaak gebruik je de Raspberry Pi?

Oké, je hebt dus een Raspberry Pi. Maak ligt die in de kast stof te vangen of wordt hij veel gebruikt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9 – Aan of uit? 

Opvallend is dat 18 procent van de respondenten zijn of haar Raspberry Pi slechts sporadisch gebruikt. 12,7 procent gebruikt de RPi ook weinig, namelijk gemiddeld een keer per maand. Als dit representatief voor de markt is, dan wordt bijna een derde van de verkocht RPi’s erg weinig gebruikt. Daar staat tegenover dat bijna 64 procent van alle RPi’s altijd aan de stroom hangt en ingeschakeld is. Dat zijn er wereldwijd zeer veel. 

Vraag 7 – Welke andere single board computers of controllers gebruik je?

Een minderheid van 36,4 procent van de respondenten gebruikt extra sbc’s of controllers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10 – SBC’s en controllers

De gebruikte SBC’s en controllers zijn verre van standaard, maar Arduino wordt het meest gebruikt (40 procent). Verder worden genoemd: Beaglebone, Olinuxino, Netduino, Adafruit trinket, mini6410, Atmel SAMA5D3, mbed, Nanode, ESP8266, Spark Core, Minnowboard Max, Emtrion, Cubietruck en één mini-PC met Windows XP.

Vraag 8 – Wat is je leeftijd?

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 40,2 jaar. De jongste respondent is 16 jaar en de oudste is 63. Eén persoon heeft “oud” ingevuld 😉 De RPi wordt niet gebruikt door kinderen. Dat kan natuurlijk betekenen dat er geen kinderen zijn, die Linux Magazine lezen, maar ook ouders die Linux Magazine lezen hebben niet aangegeven dat hun kind de RPi gebruikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 11 – Leeftijdsgroep RPi-gebruikers

Vraag 9 – Hoe zie je jezelf in de Linux en open source community?  (meerdere antwoorden mogelijk)

Afbeelding 12 – Hobby of zakelijk?

Het merendeel ziet zichzelf meer als hobbyist, dan als zakelijke gebruiker van de RPi. 52 procent van de respondenten houdt zich echter thuis én op het werk met Linux en open source bezig. Eén persoon wil graag zakelijk met Linux werken, maar is verplicht om Windows te gebruiken. Eén respondent gebruikt Linux binnen zijn hbo-studie. 

Vraag 10 – Welke onderwerpen over de Raspberry mis je in Linux Magazine of waar zou je over willen lezen?

 

Hier een ingekort overzicht van de reacties (dubbele reacties zijn geconsolideerd). 

 • Wat andere gebruikers met hun RPi hebben ontwikkeld, met foto’s en open source

• Er wordt al veel verteld, maar ik zou nog veel meer projecten willen zien, of met meer diepgang, maar zeker ook scripts om te gebruiken in domotica e.d.

• Films of zenders bekijken, die je op de Nederlandse TV niet vindt.

• Streaming diensten, camera/audio/video vanaf de RPi • Over GPIO en Python + Lazarus (Pascal programmeren), gebruik van een tft-touchscreen vanaf de console (zonder GUI)

• Muziek streamen van Google Play Music naar een “gewone” stereo-installatie

• Hoe een externe schijf of NAS te koppelen, om deze te gebruiken in Owncloud of Pydio

• Inzet als DNS-server/mailserver • http://wiringpi.com • Slimme realtime toepassingen in de keuken

• Onderwerpen ten aanzien van schakelingen en programmeren. Beetje zoals je dat vroeger had in bijvoorbeeld de Elec

• Over de bouwstenen van Linux; bijvoorbeeld hoe je een driver schrijft of hoe bijvoorbeeld ext4 werkt. Of om je eigen besturingssysteem te maken op een microcontroller

• Een volledige how-to om iets te maken met de RPi. Of een aantal kleine overzichten met verwijzing naar de volledige how-to, maar wel gecontroleerd op correctheid

• Een top 10 van Pi projecten

• Opzetten OpenVPN-server om bijvoorbeeld via de digitale TV app van KPN van buitenaf TV te kunnen kijken

• De mogelijkheid om eigen gemaakte programmatuur te debuggen met behulp van Eclipse omgeving, zoals code sourcery Lite van Mentor Graphics

• De mogelijkheden met sensoren. Welke sensoren zijn beschikbaar en hoe benader je ze via Python of C?

• Machine Learning met een Raspberry Pi, bijvoorbeeld gezichtsherkenning vanuit interpretatie van videobeelden

• Meer over webbased applicaties met behulp van de RPi

• Het aansturen van randapparatuur (DSLR) en maken van scripts hiervoor

• De RPi als uitleesunit voor weerstation-sensoren

• Details over KDE

• Een stap voor stap gids voor beginners waarin alle componenten worden besproken (hun functie etc.) en eventueel een tutorial voor beginners, waarin de stappen in simpele taal besproken worden.

• Links naar nuttige apps, blogs en websites om beginners houvast te geven

• Geavanceerde home automation onderwerpen Fhem als ha-server

• Make onderwerpen, zoals mysensors.org

• Alternatieve Linux-versies voor de RPi

• Docker op een RPi

• Een git opzetten met een webapplicatie, zoals GitHub • Hardware tips, IoT-onderwerpen, nieuwe tools/gadgets, Video Editing

 

Vraag 11 – Ruimte voor opmerkingen over de Raspberry Pi en Linux Magazine

 • De RPi is echt high value for low price.

• Linux Magazine moet vooral doorgaan met RPi-artikelen.

• Net zoals de Raspberry Pi een leuk en handig apparaat is, is Linux Magazine een leuk en handig tijdschrift. Zo ontdek je nieuwe dingen of kun je je verdiepen in zaken waar je al mee bezig was.

• Keep up the good work!

• Elke werknemer bij heeft wel één of meerdere RPi’s 🙂

• Linux Magazine zou zich niet teveel op de RPi moeten focussen. Het zijn voor mij juist ook de softwarepakketten en meer geavanceerde Linux-onderwerpen, die interessant zijn. Een oud artikel over het zelf regelen van VoIP bespaart me nog jaarlijks geld. 🙂

• Ik vind het heel leuk, dat er zoveel aandacht voor de RPi is.

• Ik kijk elke keer weer uit naar een nieuwe uitgave van Linux Magazine, ga zo door!

• De Raspberry Pi is een superleuk hobby apparaat. Het verbaast me enorm dat mijn dochters op hun school (gymnasium zelfs!) nog niks doen met iets als dit. Ze programmeren nog niet eens (maar krijgen wel Grieks en Latijn.. mmmm).. een schone taak voor de Linux-community (en ik ga me er ook voor inzetten).

• Geweldig tijdschrift 😉 • Goed initiatief, ga zo door!

• Windows wordt impliciet teveel genoemd, de context mis ik vaak, of het benoemen van alternatieven.

• Ik zie graag meer over FSF en de noodzaak van FS tegenover eigendomsmatige software.

• Top blad! Raspberry-themanummer was leuk, wel iets te veel, miste de reguliere onderwerpen.

• Ik denk dat de RPi voor veel mensen de kennismaking is met Linux, wellicht is dit misschien een leuke doelgroep voor dit blad.

• Goed tijdschrift. Ik mis een SATA aansluiting, dus gebruik ook Cubietruck.