VMware heeft de Linux-kernel hergebruikt en het vervolgens gesloten gemaakt. Een ‘flagrante schending’ van de GPL-open source licentie, aldus  Linux-developers.

GPL-schendingen zijn schering en inslag. Maar het komt niet vaak voor dat een groot concern als VMware wordt betrapt op het zich willens en wetens toe-eigenen van Linux-code. Volgens Christoph Hellwig, een belangrijke kerneldeveloper, is het zo klaar als een klontje. VMware heeft grote delen van de Linux-kernel gebruikt om zijn eigen vmkernel te bouwen, het kloppend hart van de virtualisatiesoftware waar het bedrijf op drijft.

 

Linux valt echter onder de GPLv2-licentie. Dat betekent in het kort dat je de code vrij mag gebruiken en wijzigen, op voorwaarde dat je het resultaat ook weer onder dezelfde GPL-licentie openbaar maakt. Dit principe raakt de kern van open source. Vmkernel is echter propriëtair en VMware weigert de broncode vrij te geven.

Linux-kernel vs VMware ESXi (het gaat om vmkernel, het rode blokje rechts)

Hellwig en de ondersteunende Software Freedom Conservancy gaan niet over één nacht ijs met hun rechtszaak. De kwestie is in 2007 al aangekaart bij VMware en sindsdien lopen moeizame onderhandelingen. De virtualisatiereus weigert echter inzage in en aanpassing van vmkernel, dus rest niets anders dan een gang naar de rechter.

Uiteraard denkt VMware daar anders over. “Wij omarmen en participeren in de open source gemeenschap. We geloven dat we deze rechtszaak in Duitsland gaan winnen”, aldus het concern in een reactie.

Dat dit in Duitsland gebeurt is geen toeval. Het is niet alleen de woonplaats van Hellwig, maar het land heeft een reputatie opgebouwd dat rechters de GPL als valide licentievorm beschouwen en inbreukmakers afstraffen. Bovendien is advocaat Till Jaeger op de zaak gezet, een rasechte GPL-pitbull, die al menige zaak tegen open sourceschenders heeft gewonnen, waaronder een aantal als advocaat van Harold Welte, een beroemde GPL-kruisvaarder.

Door de jaren heen zijn onder meer Fortinet, D-Link, Skype, AVM en Fantec door de rechter schuldig bevonden aan GPL-schending. De boetes zijn meestal een fooi, maar de gedwongen openbaarmaking van broncode kan het hele businessmodel van de overtreder bedreigen.