Met de programmeertaal C en met de bibliotheek PiGPIO wordt er een stoplicht gemaakt voor het doorlaten van voetgangers na een druk op de knop. Een andere knop zorgt voor het afsluiten van deze dienst op een nette manier. In dit artikel laten we je zien hoe dat moet.

Bij het aansturen of maken van programma’s op en voor de Raspberry Pi wordt er zeer vaak gebruik gemaakt van de programmeertaal Python. Dit is zeker geen slechte keuze en het is met het maken van prototypes voor je idee ook zeker een goed idee om Python te gebruiken. Echter, door een persoonlijke interesse in C ben ik op zoek gegaan of het mogelijk is om de GPIO van de Raspberry PI aan te sturen met C. 

Het artikel zal op geen enkel aangehaald onderdeel: de programmeertaal C, de Raspberry Pi, de gebruikte elektronica of de bibliotheek PiGPIO de diepte in gaan. Het is simpelweg niet mogelijk om bijvoorbeeld C tot in de detail door te nemen of het gebruikte voorbeeldprogramma te perfectioneren. Het programma kan “mooier”, maar dat schiet het doel voorbij om helder te zijn in het gebruik van de programmeertaal en de bibliotheek. De bedoeling is om je interesse aan te wakkeren in de mogelijkheden van C op de Pi.

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3