Het openlijk en vrijelijk delen van broninformatie zoals ontwerpen, specificaties en variaties is al geruime tijd ‘in’ wat software betreft. Besturingssysteem Linux en webserversoftware Apache zijn bekende en veelgebruikte voorbeelden. Vanuit de academische hoek, de vroege webservermarkt en de algemenere servermarkt is open source software doorgedruppeld tot in alle hoeken en gaten van de ict-wereld.

 

Relatief laat pas delen

Na de brede softwaresector komt nu ook serverhardware aan bod. Servergrootgebruiker Facebook heeft hiervoor al zijn Open Compute Project (OCP) opgezet. Middels dat initiatief deelt het zijn eigen serverontwerpen met de wereld en verbetert het die samen met een hele reeks aan meewerkende hardwareleveranciers. Naast ‘the usual suspects’ van componentenleveranciers bevinden ook serverproducenten en andere grootgebruikers zich onder de leden.

Eén daarvan is Microsoft, die recent een stap verder is gegaan in het open sourcen van hardware-ontwerpen. De norm binnen OCP is om de ontwerpen te delen wanneer ze rijp zijn voor productie. Elke geïnteresseerde partij met expertise en productiecapaciteit kan vervolgens deze open ontwerpen tot zich nemen en tot fabricage overgaan.

 

Half af = meer variatie

Variaties in de ontwerpen zijn op dat punt echter relatief klein, omdat het merendeel al is vastgelegd. Grote of zelfs fundamentele wijzigingen zijn dan niet of nauwelijks meer mogelijk. Servergrootgebruiker en cloudaanbieder Microsoft brengt hier verandering in. Het wil (naar voorbeeld van open source software) in een veel eerder stadium al de ‘broncode’ delen. Het hiervoor opgezette Project Olympus levert serverontwerpen op die slechts half af zijn.

‘We nemen een nogal andere benadering door door onze next-generation cloudhardware-ontwerpen te delen wanneer ze ongeveer 50 procent compleet zijn’, kondigde cloudservertopman Kushagra Vaid van Microsoft aan in een blogpost. De bedoeling is dat hierdoor hardware-ontwerpen meer – en op diepgaandere wijze – kunnen forken. Net zoals er bij open source software aftakkingen (forks) bestaan die aanmerkelijk kunnen verschillen.

 

Voor de cloudtoekomst

Momenteel bestaat meer dan 90 procent van Microsofts serveraankopen uit machines die zijn gebaseerd op OCP-ontwerpen. Vaid voorziet aanhoudende en zelfs toenemende groei in cloudcapaciteit, wat de behoefte aan servers plus flexibele ontwerpen aanjaagt. Project Olympus moet de kiem leggen voor de bouwblokken die de toekomstige hypergroei mogelijk maken.

De initiële ontwerpen die Microsoft als open source beschikbaar stelt, zijn 1U- en 2U-servers. Deze systemen bestaan uit een nieuw, universeel moederbordontwerp, een high-availibility voeding met ingebouwde batterijen voor noodstroom, een nieuwe rack-stroomverdeler (power distribution unit), en andere componenten. Elk van deze onderdelen is modulair, waardoor ontwerpers andere samenstellingen kunnen maken en daarmee dus eigen forks van deze hardware.

Ecosysteem en designs in 2017

 

Microsoft hoopt in maart 2017 te onthullen welke partners het heeft aangetrokken om een ecosysteem op basis van de Olympus-ontwerpen te vormen. De eerste complete serverdesigns moeten dan rond het midden van het jaar rond zijn, weet B2B-ICT-nieuwssite Datacenter Dynamics te melden. Microsoft-topman Vaid heeft Olympus begin november uiteengezet op de Zettastructure-conferentie van Datacenter Dynamics.

Begin 2016 heeft Microsoft al een andere serverinnovatie onthuld: Project Natick. Daarbij is een gewoon rack met relatief normale servers aangepast en in een waterdichte capsule gestoken om dienst te doen ín de zee. Hierbij is dus de locatie en vorm van het traditionele datacenter op de schop gegaan. Olympus belooft vergaande veranderingen voor de ingewanden van servers die dienst doen in clouddatacenters.

Pioniers: IBM, Sun

Op zich is het fenomeen van open source hardware voor server niet nieuw. Ruim tien jaar geleden hebben IBM en Sun Microsystems zich ieder eerder al gewaagd aan open serverhardware. Het ging hier om het openstellen van de bedrijfseigen processors door elk van deze twee leveranciers. Dit heeft Unix-serverleverancier Sun echter niet gered van zijn neergang, die is geresulteerd in een inlijving door softwarreus Oracle. Unix-serverconcurrent IBM is niet hetzelfde lot overkomen, maar de Power-servers van het bedrijf hebben ook weer niet de markt weten te veroveren.