Linux bevat een heel stel commandline-tools om printers en afdruktaken te beheren. Waarschijnlijk heb je die nog nooit gebruikt, want elke desktopomgeving heeft zijn eigen tools met min of meer dezelfde mogelijkheden. 

 

Een je kunt ook altijd terugvallen op de gebruiksvriendelijke CUPS-webinterface, bereikbaar via http://localhost: 631. Maar kennis van de commandlinetools is altijd handig voor troubleshooting of om een headless printserver te beheren. Een overzicht van de meest gebruikte commando’s. 

1. Status
Lpstat geeft je een beknopt status- overzicht van de geconfigureerde printers. Zonder verdere opties toont lpstat de actieve afdruktaken van de huidige gebruiker. Met de -o-optie krijg je de afdruktaken van alle gebruikers op alle printers te zien. Voorafgegaan door -w completed worden ook voltooide taken getoond. Erg handig is nog de -p-optie, die een lijst van beschikbare printers en hun status toont. Als een bepaalde printer geen afdruktaken accepteert, dan wordt dit hier getoond. lpstat -t tot slot toont zo’n beetje alle beschikbare informatie. 

2. Annuleren
Heb je per ongeluk het verkeerde document afgedrukt of nog een fout ontdekt die je moest verbeteren? Actieve afdruk- taken kun je steeds annuleren met het cancel-commando. Met cancel -a worden alle taken op alle printers geannuleerd. Wil je het minder drastisch aanpakken, dan geef je de printer en het job-ID op van de taak die je wilt annuleren. Die informatie vind je in de eerste kolom van lpstats output. Bijvoorbeeld: 

$ lpstat
hl5250dn-60 filip 110592 za
20 apr 2013 11:10:36 CEST
$ cancel hl5250dn-60

Maar je kunt ook alle taken op één bepaalde printer annuleren. Dan geef je alleen de naam van de printer op (hl5250dn in het voorbeeld hierboven), zónder een job-ID. Je  hoeft trouwens geen root te zijn om je eigen afdruktaken te annuleren. 

3. Taken weigeren 
Tijdens onderhoud aan je printer wil je niet dat andere gebruikers nog documenten proberen af te drukken. Met het cupsrejectcommando (reject in vroegere CUPS-versies) kun je afdruktaken voor een bepaalde printer weigeren. Bijvoorbeeld: 

# cupsreject -r ‘Replacing toner’hl5250dn

De gebruikers krijgen ook een foutmelding te zien dat de printer niet beschikbaar is. Nieuwe afdruktaken komen zelfs niet in de wachtrij van de printer terecht. Wanneer je de printer nadien weer inschakelt (met het cupsaccept- of accept-commando), worden die taken ook niet afgedrukt. Cupsreject is dus vooral bruikbaar als je printer voor langere tijd niet beschikbaar is en je wilt dat de gebruikers in de tussentijd een ander exemplaar gebruiken. 

4. Afdrukken pauzeren
Als je printer maar voor een korte tijd uit de running is, kun je beter de commando’s cupsdisable en cupsenable gebruiken. Die zorgen ervoor dat nieuwe afdruktaken wél nog worden geaccepteerd, maar dat het afdrukken zelf tijdelijk wordt stopgezet. Je kunt eventueel de huidige afdruktaak nog voltooien met cupsdisable –hold. Vervolgens gebruik je cupsenable –release om het afdrukken van de overige taken te hervatten.

5. Opties aanpassen 
Als je steeds dezelfde opties aanpast voor een bepaalde printer, kun je ze het best als standaardopties instellen. Daarvoor gebruik je het lpoptions-commando. Doe je dit als root, dan gelden de opties voor iedereen. Normale gebruikers kunnen de opties uiteraard alleen aanpassen voor zichzelf. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het  printermodel; je vraagt ze als volgt op (dit is slechts een deel van de output): 

$ lpoptions -l -p hl5250dn
Duplex/Duplex: DuplexTumble D
plexNoTumble *None
TonerSaveMode/Toner Save: *Off On

De huidige waarde wordt aangeduid met een *. Nieuwe waardes stel je in met -o optie=waarde. Zo kunnen we dubbelzijdig afdrukken standaard voor onze printer inschakelen: 

$ lpoptions -p hl5250dn –o
Duplex=DuplexTumble
$ lpoptions -l -p hl5250dn | grep
Duplex
Duplex/Duplex: *DuplexTumble D
plexNoTumble None

6. Printers beheren
Als root kun je ook een aantal meer algemene opties configureren met het lpadmin- commando. Zo stel je de standaardprinter in met lpadmin -d <printernaam>. Verder kun je ook quota instellen voor gebruikers, zoals een maximum aantal pagina’s per uur of per dag, met de opties job-page-limit en job-quota-period. Bijvoorbeeld een quotum van honderd pagina’s per uur: 

# lpadmin -p hl5250dn -o job-page-
limit=100 -o job-quota-period=3600

Of je kunt de toegang tot bepaalde printers beperken tot een aantal specifieke gebruikers met de opties -u allow en -u deny. Wil je nog meer weten over alle beschikbare commando’s om je printers te beheren? Dan verwijzen we je graag naar de Online Help van CUPS, te bekijken op:

 http://localhost:631/help/?TOPIC=Man+Pages