We krijgen heel wat spam in onze mailbox. Gelukkig zijn er veel tools beschikbaar die het mogelijk maken om spam te detecteren en het daarna apart te zetten in een speciale spamfolder. Maar eigenlijk is dat een beetje dweilen met de kraan open. Mocht je thuis of in je bedrijf een eigen mailserver hebben, dan kun je ook gaan dweilen met de kraan dicht.

Met dweilen met de kraan dicht, bedoel ik dat je voorzieningen gaat treffen om spam, of in ieder geval zoveel mogelijk spam, te weren vóórdat het op de mailserver wordt opgeslagen. Deze voorziening heet ‘greylisting’. Black- en whitelisting zijn waarschijnlijk bij iedereen al bekend. Greylisting is iets dat ertussen in zit. In het kort komt het erop neer dat de mailserver die contact maakt, eerst moet ‘bewijzen’ dat zij netjes te werk gaat. Gaat het niet volgens de regels, dan wordt zij genegeerd. Gaat zij wel volgens de regels, dan wordt zij geserviced. 

Pagina 1

Pagina 2