Jarenlang verdiende de Linux Netfilter-developer Patrick McHardy geld door het dreigen bij gebruikers met juridische stappen voor het gebruik van “zijn” open-sourcecode. Dat zal niet meer gebeuren.

In de jaren 2000 en 2010 was Patrick McHardy voorzitter van Linux’s Netfilter kernontwikkelingsteam. Netfilter is een Linux-kernel hulpprogramma dat verschillende netwerkfuncties afhandelt, zoals het faciliteren van Network Address Translation (NAT) en Linux’s IPTables firewall. Alles was in orde, tot later werd ontdekt dat McHardy miljoenen euro’s verdiende aan het bedreigen van meer dan 50 bedrijven dat hij juridische stappen zou nemen tegen het gebruik van “zijn” code.

McHardy werd in 2016 uit het Netfilter-team geschorst. Het Netfilter team heeft documentatie vrijgegeven hoe zij omgingen met zijn pogingen om geld van leveranciers te krijgen. Deze stap van McHardy, een grote Linux-ontwikkelaar in de jaren 2000, kwam destijds als een verrassing. Nu, een paar jaar later is het probleem eindelijk opgelost.

Op 24 januari 2022 kondigde het Netfilter-project een juridisch bindende schikking aan met McHardy, bekrachtigd in een Duitse rechterlijke uitspraak. Deze schikking regelt alle juridische handhavingsactiviteiten met betrekking tot alle programma’s en programmabibliotheken die zijn gepubliceerd door het Netfilter/IPTables-project en de Linux-kernel.

Eerder, in 2018, gaf McHardy zijn Gnu General Public License version 2 (GPLv2)-schendingszaak tegen Geniatech Europe GmbH op. Dat was het einde, voor zover bekend, van McHardy’s pogingen om geld te verdienen met de open-source code.

Toch was het probleem er nog steeds. In de huidige overeenkomst kwamen de actieve Netfiler-programmeurs en McHardy overeen, om in de toekomst de inbreuk op hun auteursrechten niet af te dwingen (inclusief auteursrechten op gezamenlijk auteurschap en/of aanpassingen) in de software en/of de inbreuk op GPL in verband met de code zonder de voorafgaande toestemming van de meerderheid van de op dat moment actieve Netfilter Core Team-leden.

McHardy wie geen lid is van het Netfilter Core Team, en zal dat hoogstwaarschijnlijk nooit meer worden.

Dit zou het conflict voor eens en voor altijd moeten beëindigen.

Vooruitkijkend blijft het Netfilter-project de “The Principles of Community-Oriented GPL Enforcement.” onderschrijven. De belangrijkste zin daarin is dat de handhaving van open-sourcelicenties “nooit prioriteit mag geven aan financieel gewin”. Uiteraard ontslaat deze schikking derden niet van hun verplichtingen om te voldoen aan de GPL.

Het was nooit de bedoeling van Linux-ontwikkelaars om geld te verdienen met GPL-handhaving. Zoals Greg Kroah-Hartman, Linux-kernelonderhouder voor de stabiele tak zei in oktober 2017: “McHardy heeft geprobeerd zijn auteursrechtclaims in het geheim en voor grote sommen geld af te dwingen door te dreigen of zich in te laten met rechtszaken. Sommige van zijn nalevingsclaims zijn kwesties die zou en zou gemakkelijk kunnen worden opgelost. Hij heeft echter ook beweringen gedaan op basis van onduidelijkheden in de GPL-2.0 die niemand in onze community ooit heeft overwogen als onderdeel van naleving.”

Kroah-Hartman vervolgde: “We hebben zelfs nooit overwogen om te handhaven met als doel geldelijk gewin te verkrijgen. Het is niet mogelijk om een ​​exact cijfer te kennen vanwege het geheim van Patrick’s acties, maar we zijn op de hoogte van activiteiten die hebben geleid tot betalingen van ten hoogste minstens een paar miljoen euro. We zijn ons er ook van bewust dat deze acties, die al minstens vier jaar duren, het vertrouwen in ons ecosysteem hebben bedreigd.”

Deze definitieve overeenkomst is bedoeld om te onderstrepen dat de Linux-community nooit de bedoeling heeft gehad om de GPL te gebruiken om geld van gebruikers af te persen.

 

Bron: ZD Net