Minister Plasterk verdedigt de keuze om delen van de broncode Basisregistratie geheim te houden. Vanwege veiligheid en beperkt gebruik van open source.

Een aantal Kamerfracties hekelt het feit dat Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse zaken (BZK) niet de volledig broncode van de Basisregistratie Personen (BRP) opengooit. De bewindsman verdedigt zich met twee argumenten.

Ten eerste beveiliging. Alle code die betrekking heeft op de security van het systeem, blijft namelijk geheim. “Sommige adviseurs zeiden opengooien, andere zeiden wees voorzichtig. We moeten daarin een balans vinden. Als je mensen precies vertelt hoe het werkt, is het kraken eenvoudiger,” aldus Plasterk woensdagochtend in debat met de Kamer.

Dat is ‘security through obscurity’, constateert PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug: “Als je het geheim houdt, is er altijd iemand slimmer.” Ook VVD-Kamerlid Perjan Moors vindt het “veel te voorzichtig” en bovendien omslachtig, omdat de code die openbaar is, ook nog eens alleen ‘ter inzage ligt’ op een locatie van BZK. “Mensen over de hele wereld moeten juist meekijken, zodat je de kwaliteit kunt verbeteren”, aldus Moors.

Ten tweede: het hoeft niet allemaal open, want het gebruik van open source in het systeem is beperkt. Plasterk: “Er zijn open source elementen gebruikt, maar daarom hoeft niet alles open source. Het is niet besmettelijk.”

Volgens Oosenbrug staat dit echter op gespannen voet met de afspraak met de Kamer om waar mogelijk open source te gebruiken. “Open source geeft juist meer veiligheid”, vindt de politica, maar Plasterk blijft vooralsnog bij de ingezette lijn. [bron: webwereld.nl]