Open source binnen de overheid kenmerkte zich lange tijd door drempelvrees en nemen zonder te delen.
Dat verandert snel. Op 16 juni 2014 organiseerden de Tweede Kamer en DrupalOverheid de conferentie “De kracht van het delen: Drupal binnen de overheid”. In de opening benadrukte Rijks-CIO Dion Kotteman hoe re-use van open source software (zoals het Drupal Content Management Systeem) kan helpen bij het streven naar een compacte Rijksoverheid: “Je productiviteit gaat omhoog. Je kunt sneller ontwikkelen en makkelijker informatie uitwisselen. Dat betekent dat ontwikkelkosten en onderhoudskosten naar beneden gaan.”

Overheid zet open source software steeds slimmer en sneller in

Sinds de Rijksoverheid minder actief is in het stimuleren van open source software, leek het stiller te worden rondom open source software. In het bedrijfsleven wordt open source echter steeds meer de norm. Dit blijkt uit enkele zeer volwassen software producten, waartegen hun gesloten tegenhangers steeds moeilijker kunnen concurreren. De overheid gaat mee in deze trend en zet open source software steeds slimmer en sneller in om haar doelen te bereiken. Dit blijkt onder meer uit de verbeterde samenwerking tussen overheid en marktpartijen en uit de snelle adoptie van vrijgegeven code.

Slimme samenwerking tussen overheid en marktpartijen
Een goed voorbeeld van slim samenwerken tussen overheden en marktpartijen is DrupalOverheid, één van de organisatoren van de conferentie. Edo Plantinga – voorzitter van DrupalOverheid – vertelde: “De overheid noch de markt heeft belang bij het opnieuw uitvinden van het wiel. Vanuit dit besef besloot DrupalOverheid overheden en marktpartijen te verbinden en code en kennis uit te laten wisselen. Zo wordt hergebruik rondom Drupal gestimuleerd.”

Snelle adoptie van vrijgegeven code
Een recent praktijkvoorbeeld van snelle adoptie van vrijgegeven code is de gepresenteerde case van Gemeente Vught. Binnen twee maanden na het vrijgeven van de code achter Vught.nl, zijn er al drie gemeenten die deze code hergebruiken voor hun website. Daarnaast zijn er reeds vijf gemeenten die hierover aan het besluiten zijn. Dit alles is mogelijk door bij de realisatie specifiek rekening te houden met hergebruik door anderen. Dit kost initieel geld, maar levert later veel op doordat je kunt meeprofiteren van doorontwikkeling door anderen.