In september kwam IT-coryfee en kampioen vrije software Richard Stallman in opspraak door ongevoelige teksten over de slachtoffers van miljardair en pedofiel Jeffrey Epstein. Hij moest daarop zijn posities opgeven bij de door hemzelf in 1985 opgerichte Free Software Foundation en het MIT.

De vrije software waar Richard Stallman voor strijdt, is vrij als in ‘vrijheid’ en niet als in ‘free beer’. Sinds eind jaren 70 is hij een tegenstander – niet van betalen voor software, maar wel van technieken om dat betalen af te dwingen en ongeoorloofd gebruik te beletten, zoals antikopieermaatregelen, licentieovereenkomsten, activatie, niet-vrij toegankelijke bestandsformaten en geheime broncode. Digitaal rechtenbeheer, zoals de industrie het noemt, is voor hem ‘digital restrictions management’. Hij is zelfs een tegenstander van wachtwoorden en heeft daar op het MIT nog met enig succes campagne tegen gevoerd.

Het gaat Stallman om de vrijheid van het individu, de vrijheid om met software te doen wat hem goeddunkt. Belangrijk is vooral de vrijheid om de werking van de software te bestuderen, dus om te weten wat de software precies doet. Is de broncode niet open, dan heeft de maker van de software de mogelijkheid om dingen in het geniep te doen en dat vindt Stallman niet acceptabel.

Ook de vrijheid om software aan te kunnen passen, vindt hij essentieel. Een historisch voorbeeld is dat van de printer die hij zo wist te hacken dat gebruikers een bericht kregen als hun print gereed was – handig als de printer twee verdiepingen hoger staat. Maar tot Stallmans ongenoegen had de opvolger geen aanpasbare software. Een schande volgens hem, en hij deinst er niet voor terug dit soort beperkingen ‘misdaden tegen de menselijkheid’ te noemen.

GNU General Public License

Waar de software-industrie de principes van het auteursrecht gebruikt om de toegang tot software te beperken (tot betalende klanten), deed Stallman hetzelfde om die toegang juist vrij te maken. Zo is hij de belangrijkste auteur van de GNU General Public License, van toepassing op veel opensource-software.

Hij is dus een activist en zijn activisme beperkt zich niet tot software. Hij heeft geen mobiele telefoon omdat dat ‘surveillance devices’ zijn. Zijn website staat vol berichten en oproepen betreffende camerasurveillance en andere surveillancesystemen, stemcomputers, het klimaat, Donald Trump (door hem consequent ‘the troll’ of ‘the bully’ genoemd), natuur, gezichtsherkenning en veel meer. Ten tijde van de woedeaanvallen en de boetedoening van Linus Torvalds publiceerde hij de ‘GNU Kind Communications Guidelines’ om tot beleefder communicatie te komen.

Dat neemt niet weg dat ook Stallman blijkbaar zijn blinde vlek heeft. Hij heeft openlijk betwijfeld of de slachtoffers van Epstein wel als slachtoffers gezien konden worden. Wie denkt dat dat een eenmalige uitglijder is, moet maar eens kijken naar zijn pagina op de Geek Feminism Wiki. Die is helaas goed gevuld. Een nare smet op een verder heldhaftig cv.