Het Che-project van Eclipse is in bèta verschenen. Het project levert een cloud-IDE en een workspaceserver dat een open source-alternatief is voor de populaire IntelliJ Java-IDE van JetBrains.

De cloud-IDE is verkrijgbaar bij Eclipese en kan worden gebruikt door ontwikkelaars voor elke programmeertaal. Het doel van Eclipse is om met open source-middelen een programmeerwereld te bouwen waar ontwikkelaars geen software meer hoeven te installeren.