Mozilla kondigt aan een budget beschikbaar te hebben voor de steun aan opensource-projecten.

Mozilla is de organisatie achter de Firefox-browser die ook als een opensource-project tot stand komt. Mozilla-voorzitter Mitchell Baker zegt nu in een blog dat zijn organisatie floreert op de technologie en het activisme dat uit deze beweging voortkomt. “We weten dat open source en gratis software een essentieel onderdeel blijven van het internet en het online leven dat we willen opbouwen. We hadden al een beurzenprogramma voor enkele jaren. Nu is het tijd dat te formaliseren op een systematische manier om een nieuw niveau aan steun aan deze gemeenschap te bieden.”

Het miljoen wordt aanvankelijk opgedeeld in 10 beurzen. Het beschikbare kapitaal in het fonds kan overigens nog groeien in de loop der tijd. Het is de bedoeling dat hooguit een deel van de beurzen ten gunste komen van de ontwikkeling van opensource-gereedschap dat bij Mozilla zelf in gebruik is. Baker: “Het is gedeeltelijk een vergoeding voor software waar Mozilla afhankelijk is en daarnaast een sprong vooruit door projecten te steunen waar het geld van Mozilla kan elpen de hele gemeenschap succesvoller te maken.”