Mint komt geregeld met een nieuwe versie. Natuurlijk wil je dan profiteren van de extra features, betere hardware ondersteuning en nieuwe applicaties. Maar hoe ga je te werk? Je oude systeem upgraden of toch maar een volledig nieuwe installatie? In dit artikel laten we verschillende scenario’s de revue passeren.

Sinds versie 17 van Mint heb je met twee situaties te maken. Enerzijds brengt Mint kleinere upgrades uit. Dan ga je bijvoorbeeld van versie 18.2 naar 18.3. Dat heet een minor upgrade. Met langere tussenpozen verschijnen grote upgrades. In zo’n geval spring je van 18.3 naar 19 en spreek je van een major upgrade. De minor upgrades zijn normaal gesproken geen probleem. De grotere vragen wat meer aandacht. Toch vallen ook deze best mee. Bovendien wordt het bijblijven met je distro bij iedere major upgrade gemakkelijker. Een goede reden dus om Mint af en toe weer helemaal up-to-date te maken. In dit artikel doen we eerst een minor upgrade van Mint 18.2 naar 18.3. Vervolgens voeren we een major upgrade uit naar versie 19. Hiervoor laten we je twee manieren zien. De eerste verloopt via een volledig nieuwe installatie. Die methode raadt Mint zelf aan en heet fresh upgrade. De andere is je oude systeem direct upgraden naar de nieuwe versie. Dat noemt Mint een package upgrade.

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4