Transcoderen is het omzetten van een bepaald formaat naar een ander. HandBrake doet dat voor videobestanden, DVD en Blu-ray. HandBrake heeft twee doelstellingen. Enerzijds moet de omgezette video een flexibel formaat hebben dat bijvoorbeeld meerdere audiotracks en ondertitels ondersteunt en geschikt is voor streaming. Anderzijds moet je de formaten probleemloos af kunnen spelen op gangbare mediaspelers. Daaronder valt ook apparatuur, zoals de iPod en Android tablet. Omdat HandBrake behalve Linux ook Microsoft Windows en Mac OS ondersteunt, moet ook een mediaspeler als QuickTime van Apple ermee overweg kunnen. Kort gezegd brengt HandBrake de veelheid aan videoformaten terug tot een handjevol moderne formaten dat breed ondersteund wordt.

Met HandBrake kun je overigens geen DVD of Bluray rippen, d.w.z. een exacte kopie van het schijfje op de harde schijf maken. Dit is weliswaar een gangbaar formaat voor DVD- en Bluray-spelers, maar niet voor bijvoorbeeld een Android telefoon. Bovendien is dat formaat ook niet geschikt voor zaken, zoals streaming.

 

TRANSCODEREN

Het transcoderen gaat als volgt (zie afbeelding 1). Kies eerst een DVD, Blu-ray of een videobestand op je harde schijf door op de knop Source linksboven drukken. Als je hier een map aangeeft, scant HandBrake alle bestanden in die map op zoek naar videobestanden. HandBrake scant echter geen subdirectories. Na het scannen vind je de titels van de DVD, Blu-ray of de bestandsnamen in de drop-down list naast “Title”. In geval van DVD of Blu-ray kiest HandBrake standaard de eerste titel met lange speelduur. Dat is gewoonlijk de hoofdfilm of de eerste episode. Aan de hand van de getoonde tijdsduur en het beeld rechtsonder in tabblad Summary zie je vaak al of dat klopt. Als je het niet zeker weet, druk dan op de knop Preview rechtsboven. In afbeelding 2 zie je een voorbeeld dat verderop bij “Instellingen” gebruikt en beschreven wordt. Beweeg met de muis over de preview zodat onderin een menu verschijnt. Schuif met het knopje om door de film te springen.

 

Een film op DVD of Blu-ray is vaak onderverdeeld in chapters, ook wel scenes genaamd. Door bepaalde chapternummers te kiezen, beperk je het transcoderen tot de gewenste scenes. Voor meer precisie of bij videobestanden gebruik je tijden of frames i.p.v. chapters.

 

Bij “Destination” geef je een bestandsnaam en map op voor het getranscodeerde videobestand. Standaard gebruikt HandBrake als formaat MPEG-4, vaak kortweg MP4 genoemd. Dat is namelijk geschikt voor veel consumentenelektronica, zoals de Apple TV en Android tablet. Ook mediaspelers, zoals iTunes kunnen ermee overweg. Als alternatief biedt HandBrake het Matroska-formaat. Dat heeft weliswaar meer mogelijkheden dan MP4, maar je loopt wel beduidend meer kans dat een mediaspeler er geen raad mee weet.

 

Voor het MP4-formaat gebruikt HandBrake de extensie “m4v”, omdat iTunes dit verwacht. Niets staat je echter in de weg om dit in het algemeen gebruikte “mp4” te veranderen. De getranscodeerde film is identiek! Als je sowieso liever “mp4” i.p.v. “m4v” gebruikt, is het raadzaam om in File -> Preferences het vinkje bij de m4v-optie te verwijderen.

 

DVD en Blu-ray hebben vaak meerdere audiotracks en ondertitels voor verschillende talen. In tabblad Audio List bepaal je welke audiotracks je wil transcoderen. Ondertitels kies je in Subtitle List. Ook externe bestanden met ondertiteling geef je hier op. In tabblad Tags geef je de zogenaamde metadata op, zoals filmtitel of regisseur. Deze gegevens worden in het videobestand opgeslagen en zie je in de mediaspeler tijdens het afspelen.

 

Om de video geschikt te maken voor een bepaald apparaat kies je de geëigende preset in de Presets List rechtsboven. Als je deze lijst niet ziet, zet dan een vinkje in View -> Show Presets. Er zijn presets voor allerlei apparatuur waaronder de iPad, Apple TV en Android tablet. De standaard preset van HandBrake is Normal, die geschikt is voor mediaspelers op de computer.

 

Druk nu op de knop Start om het transcoderen uit te voeren.

 

Wachtrij

Het transcoderen is een rekenintensief proces dat je computer flink belast. Als je nog een tweede videobestand wilt voorbereiden of gewoon nog verder wil werken op de computer, is het beter om met de knop Enqueue het transcoderen in de wachtrij te zetten. Met de knop Queue krijg je deze lijst te zien. Als je met alle werkzaamheden klaar bent, druk dan pas op Start om alle klaargezette films te transcoderen. De wachtrij wordt trouwens bewaard als je HandBrake afsluit. Bij herstart van HandBrake krijg je een melding om de nog niet uitgevoerde taken te laden.

 

Instellingen

Een preset is een set voor gedefinieerde waardes voor instellingen in de tabbladen Picture, Video, Audio Defaults, Subtitle Defaults en Advanced Video. Tevens legt die het formaat vast (MP4 of Matroska). Meestal is dit voldoende en hoef je verder niets in te stellen om een goed resultaat te krijgen. Toch is het soms handig of nodig om hier en daar wat aan te passen.

 

Als je overigens in de genoemde tabbladen instellingen verandert, worden die niet bewaard bij het afsluiten van HandBrake. Als je bepaalde instellingen vaak gebruikt, is het nuttig om ze als preset te bewaren via Presets -> Save. Desgewenst stel je die in als standaard preset via Presets -> Make Default.

 

Het beeld van DVD en Blu-ray heeft vaak zwarte randen. In afbeelding 2 zie je een voorbeeld in het preview venster. HandBrake snijdt die standaard weg door de optie Auto Crop in tabblad Picture. Dit gaat vrijwel altijd goed, maar kan bijvoorbeeld misgaan in geval van donkere films. Haal dan het vinkje bij Auto Crop weg en stel zelf Cropping waarden in. Vink in het menu van de preview de optie Show Crop aan, zodat gekleurde balkjes tonen welk deel weggesneden wordt.

 

******************invoegen afbeelding 2******************* Bijschrift: Preview om het uiteindelijke resultaat te beoordelen zoals hier het effect van cropping en deinterlacing.

 

Soms kom je op een DVD filmmateriaal tegen met kamachtige strepen (zie afbeelding 2). Dit effect heet ook wel combing (het Engelse woord comb betekent kam). In zo’n geval is video bedoeld voor de analoge TV rechtstreeks op DVD gezet. Deze strepen verwijder je met de optie Deinterlace in tabblad Picture. De beeldkwaliteit gaat hierdoor wel wat achteruit. De optie Decomb is een slimmere variant van Deinterlace die minder kwaliteitsverlies geeft en sneller is, maar de strepen iets minder goed weghaalt.

 

Standaard kiest HandBrake de eerste audiotrack van de bron. Voor een DVD of Blu-ray komt dat meestal neer op de oorspronkelijke taal van de film, zoals Engels in geval van Amerikaanse films. Voor bijvoorbeeld kinderfilms is het handig om een preset te maken, zodat automatisch ook de Nederlandse audiotrack getranscodeerd wordt. Dit doe je door in Audio Defaults Nederlands toe te voegen aan Selected Languages. Voor ondertitels pas je dergelijke instellingen aan in Subtitle Defaults.

 

Tot slot

Met HandBrake heb je geen technische kennis van videoformaten nodig om te transcoderen. Wil je toch volledige controle, zet dan in tabblad Video een vinkje bij Use Advanced Video en ga vervolgens los in tabblad Advanced Video.

 

Link

HandBrake

handbrake.fr