Om de octrooibescherming naar nieuwe componenten en open-sourceprogramma’s te brengen, bereidt de OIN de Linux-octrooi uit.

Iedereen gebruikt tegenwoordig Linux en open source, zelfs Microsoft. Jaren geleden werd Linux door SCO aangevallen, wegens denkbeeldige auteursrechtschendingen. Destijds beweerde Microsoft’s CEO Steve Ballmer dat Linux patenten schond van Microsoft.

Dus meer dan 15 jaar geleden werd het Open Invention Network (OIN) octrooiconsortium gevormd om Linux te beschermen tegen aanvallen op intellectueel eigendom (IP). Toch worden Linux en open-sourcesoftware nog steeds aangevallen door patenttrollen en andere aanvallers. Dat is waar het Open Invention Network (OIN) een stap verder gaat door zijn patentvrije non-aggression uit te breiden door zijn Linux-systeemdefinitie bij te werken.

De OIN, ‘s werelds grootste non-aggression community in de geschiedenis, voegt de volgende programma’s en componenten toe aan het Linux-systeem: .NET, ONNX, tvm, Prometheus, Helm, Notary, Istio, Nix, OpenEmbedded, CoreOS, uClibc-ng , mbed-tls, musl, SPDX, AGL Services, OVN, FuseSoc, Verilator, Flutter, Jasmine, Weex, NodeRED, Eclipse Paho, Californium, Cyclone en Wakaama, onder anderen. In totaal komen er 337 nieuwe softwarecomponenten bij. Dit brengt het totaal aantal beschermde pakketten op 3.730.

Dat is inclusief programmeeromgevingen; .NET, van Microsoft; Prometheus, het open-source monitoringprogramma voor tijdreeksen; en Helm, het Kubernetes DevOps-framework. Kortom, de beschermende parasol van OIN tegen de IP-vijanden van open source is steeds breder geworden, steeds meer beschermend.

Zoals altijd beoefent de OIN-gemeenschap de non-agressie van patenten in Linux-kerntechnologieën en aangrenzende open-sourcetechnologieën door Linux-systeempatenten aan elkaar te licentiëren op een royaltyvrije basis. Octrooien die eigendom zijn van OIN worden op vergelijkbare wijze royaltyvrij in licentie gegeven aan organisaties die ermee instemmen hun octrooien niet te laten gelden tegen het Linux-systeem.

U kunt de OIN-licentie online ondertekenen.

 

Bron: ZD Net