Listing:

/*
Analoog meten
 Auteur  : Henk Siewert
 Datum  : 30 oktober 2022
 Sensor  : Potentiometer
 Versie  : 001
 MCU   : ATMega328
 Taal    : Arduino C++
 Compiler : Arduino 1.8.19
*/
 
#define aref_voltage 4.9 // Controleer met een multimeter!
#define tempPin A0     // De analoge pin die je gebruikt
int AnalogReading;     // Waarde gemeten op A0
 
void setup(void)
{
 Serial.begin( 9600 );          // Serial monitor
 analogReference( DEFAULT ); // Zet referentie op voedingsspanning
}
 
void loop(void)
{
AnalogReading = analogRead(tempPin);  // Lees spanning op A0
float voltage = ( AnalogReading * aref_voltage ) / 1023;
Serial.println( voltage ); // Stuur gemeten voltage naar de seriële monitor
delay( 200 ); // Even wachten…
}