from datetime import datetime
from grove.adc import ADC
from grove.button import Button
from grove.display.jhd1802 import JHD1802
from grove.grove_ryb_led_button import GroveLedButton
from math import ceil
from time import sleep, time

sensor_poort = 0
drempelwaarde = 500
interval = 15
uitschakeltijd = 10
wachttijd = 60

class GroveLightSensor:
  def __init__(self, channel):
    self.channel = channel
    self.adc = ADC()

  @property
  def light(self):
    return self.adc.read(self.channel)

def on_event(index, event, tm):
  global knop_kort
  global knop_lang
  if event & Button.EV_SINGLE_CLICK:
    knop_kort = True
  elif event & Button.EV_LONG_PRESS:
    knop_lang = True

def wis_scherm(tekst):
  lcd.clear()
  lcd.setCursor(0, 0)
  lcd.write(tekst)

# maak objecten aan voor elke component
lichtsensor = GroveLightSensor(sensor_poort)
lcd = JHD1802()
knop = GroveLedButton(5)
knop.on_event = on_event

# controleer elke 15 seconden de sensorwaarde
while True:
  # maak het scherm leeg en schakel het lampje uit
  knop.led.light(False)
  wis_scherm('Alarm aan')
  # sensorwaarde te hoog, start alarmprocedure
  if lichtsensor.light > drempelwaarde:
    knop.led.blink(True)
    knop_kort = False
    eindtijd = time() + uitschakeltijd
    wis_scherm('Alarm gaat af in:')
    while time() < eindtijd:
      timer = str((ceil(eindtijd - time())))
      lcd.setCursor(1, 0)
      lcd.write('{} seconden '.format(timer))
      # annuleer alarm indien knop kort ingedrukt wordt
      if knop_kort:
        knop.led.light(False)
        wis_scherm('Alarm {}s uit'.format(wachttijd))
        sleep(wachttijd)
        wis_scherm('Alarm aan')
        break
      else:
        sleep(1)
    # knop niet ingedrukt, alarm gaat af
    else:
      knop.led.light(True)
      tijdstip = datetime.today()
      wis_scherm(tijdstip.strftime("%d/%m/%Y"))
      lcd.setCursor(1, 0)
      lcd.write(tijdstip.strftime("%H:%M:%S"))
      knop_lang = False
      while True:
        # reset alarm indien knop lang ingedrukt wordt
        if knop_lang:
          knop.led.light(False)
          wis_scherm('Alarm {}s uit'.format(wachttijd * 5))
          sleep(wachttijd * 5)
          wis_scherm('Alarm aan')
          break
        else:
          sleep(1)
  # sensorwaarde ok, wacht op de volgende controle
  sleep(interval)