Listing:

import os, sys, time

from PIL import Image
def verklein(invoer):

    map, bestand = os.path.split(invoer)

    uitvoer = 'output/' + bestand

   

    try:

        with Image.open(invoer) as afbeelding_in:

            if afbeelding_in.width > afbeelding_in.height:

                afmetingen = (1920, 1285)

                bijsnijden = (0, 105, 1920, 1185)

            else:

                afmetingen = (1285, 1920)

                bijsnijden = (105, 0, 1185, 1920)

           

            afbeelding_verkleind = afbeelding_in.resize(afmetingen)

            afbeelding_bijgesneden = afbeelding_verkleind.crop(bijsnijden)

            afbeelding_bijgesneden.save(uitvoer, exif=afbeelding_in.info.get('exif'), quality='web_high')

    except OSError:

        print('Fout bij het verwerken van bestand', invoer)
bestanden = sys.argv[1:]

aantal_bestanden = len(bestanden)

start = time.time()
for bestand in bestanden:

    resize(bestand)
einde = time.time()

tijd = einde - start

snelheid = aantal_bestanden / tijd
print(f'{aantal_bestanden} bestanden verwerkt in {tijd:.1f} seconden ({snelheid:.1f} bestanden per seconde)')