Aan Linux wordt in steeds sneller tempo gesleuteld. En dan steeds vaker door programmeurs met een betaalde baan. Programmeurs die niet zelden bij commerciële bedrijven als IBM en Intel werken.

 

Dat valt te constateren uit de rapportage Who Writes Linux van de Linux Foundation. Dat rapport bevat statistieken over de ontwikkeling van Linux sinds de vrijgave van het vorige rapport, 15 maanden terug. Vijf van de zes wijzigingen aan en uitbreidingen van Linux zijn sinds die periode aangebracht door programmeurs die aangeven in dienst te zijn van een bedrijf. Daarbij nemen de opstellers van het rapport dan aan dat de categorie ‘Onbekend’ niet in dienst is van een bedrijf. Anders is slechts één op de acht bijdragen van een programmeur die dat in zijn vrije tijd doet.

De Linux Foundation constateert dat bijdragen van onbetaalde programmeurs een gestage daling laten zien. Dat blijkt het duidelijkst als je per jaar kijkt. In 2012 kwam 14,6 procent van de wijzigingen van de hand van een onbetaalde programmeur, in 2013 was dat 13,6 procent en in 2014 11,8 procent. Wat de reden voor die daling is, is niet onderzocht. Maar de Linux Foundation veronderstelt dat bedrijven in de rij staan om mensen in dienst te nemen die hebben laten zien dat ze voldoende kennis van de Linux-kernel hebben.

Ongeveer 20 procent van de bijdragen aan Linux komt van programmeurs die werken bij een gekend opensourcebedrijf als Red Hat of Suse. Maar juist bedrijven die in de regel nogal zuinig zijn op hun intellectueel eigendom, doneren op grote schaal aan de openbare bibliotheek met Linux-code. Programmeurs in dienst van IBM, sinds jaar en dag kampioen toegekende patenten, waren bijvoorbeeld goed voor 3,2 procent van de bijdragen. En dat is nog niets vergeleken bij de inzet van programmeurs in dienst van Intel: die waren goed voor 10,5 procent van de bijdragen, waarmee Intel het grootste contingent bijdragen leverde, nog voor de programmeurs van Red Hat die goed waren voor 8,4 procent.

 

Linux Kernel groeit als kool!

Het tempo waarin aanpassingen en uitbreidingen worden aangebracht, neemt de laatste tijd toe. Iedere dag worden 185 wijzigingen op de kernel van Linux geaccepteerd. De Linux-kernel kent nu zo’n 19 miljoen regels code; dat betekent dat er sinds het vorige rapport 2 miljoen regel bij zijn gekomen. De eerste Linux-versie, uit 1991, kende overigens maar 10.000 regels code.