Grote softwareprojecten staan in een kwade reuk: ze mislukken met enige regelmaat. Maar daar is de Linux-gemeenschap niet bang voor. Ze zijn er best wel trots op dat Linux inmiddels het grootste softwareproject ter wereld is.

Greg Kroah-Hartman, de hoofdverantwoordelijke voor het onderhoud aan de Linux-kern, presenteerde tijdens het CoreOS Fest in Berlijn deze week indrukwekkende cijfers over de omvang van het project. Alleen al het aantal regels code is inmiddels enorm: release 4.5, die twee maanden terug werd uitgebracht, telt 21 miljoen regels code. Dat wordt overigens niet allemaal op ieder systeem geïnstalleerd. De kern van Linux belast 5 procent van die codebasis, de rest bestaat uit drivers, netwerkcomponenten en dergelijke. Een doorsnee implementatie van Linux op de desktop zal zo’n 1,6 miljoen regels code omvatten, die op een smartphone 2,5 miljoen, aldus Kroah-Hartman.

Linux is ook groot in het aantal betrokkenen. Vorig jaar werkten 4000 ontwikkelaars en ruim 440 bedrijven mee aan de doorontwikkeling van Linux. Dat grote aantal contribuanten zorgt voor een enorme stroom vernieuwingen en aanpassingen. Iedere dag worden 10.800 regels code toegevoegd, 5300 regels code verwijderd en 1875 regels gewijzigd. Dat impliceert 8 wijzigingen aan de codebasis per seconde. Door een uitgekiend releasebeleid slaagt het Linux-team erin die wijzigingen te verwerken zonder de stabiliteit van de kern in gevaar te brengen, aldus Kroah-Hartman.

bron: www.automatiseringsgids.nl