Linux is zonder meer een succesverhaal. Maar de omgangsvormen tussen contribuanten zijn niet zelden erbarmelijk. Geheel in stijl is daar nu een patch voor. Met instemming van Linus Torvalds.

 

Torvalds instemming is niet onbelangrijk. Niet alleen is hij nog steeds een spil in de Linux-ontwikkeling. Hij is ook één van de personen waarvan het gedrag binnen de Linux-gemeenschap een negatieve uitschieter is. Bij kritiek op bijdragen van anderen grijpt Torvalds nogal snel naar krasse, veelal beledigende uitspraken. En Torvalds is een kritisch ingesteld persoon. Daarmee heeft hij de toon gezet voor veel discussies in opensourceland, tot verdriet van velen.

60 ontwikkelaars die meewerken aan de Linux-kernel hebben nu het initiatief genomen tot een ‘patch’ van de omgangsvormen: de ‘Code of Conflict‘. Het is geen lange opsomming van do’s en dont’s geworden. De opstellers onderstrepen nog eens dat openhartige kritiek erbij hoort als je mee wilt werken aan Linux: kritische beschouwing van elkaars bijdragen is cruciaal voor het handhaven van de kwaliteit. Maar de code benadrukt wel dat het niet acceptabel is als kritiek ontaardt in scheldpartijen of bedreigingen.

Als medewerkers een ongemakkelijk gevoel krijgen bij de toonzetting van discussies, moeten ze zich wenden tot de Technical Advisory Board. Die zal in voorkomende gevallen als bemiddelaar optreden. De Linux Foundation heeft zijn steun uitgesproken voor het initiatief en zegt ook zijn steun toe aan de Technical Advisory Board. Maar belangrijker nog: Torvalds zelf heeft de patch voor opname in de kernel geaccepteerd.

Bron: www.automatiseringsgids.nl