Terwijl ik dit schrijf, ligt hij nog voor me. De USB-key met daarop de ISO gebrand van OpenSUSE leap. Zo heb ik ook keys met verschillende versies van CentOS en andere Linux distributie. Ooit gebruikte ik een key om een laptop te installeren. Dat is een beetje uit de hand gelopen en nu regel ik regelmatig laptops voor cursuslokalen en meer. Hoog tijd dus om een installatieserver in het leven te roepen!

Omdat CentOS nu eenmaal één van mijn favoriete server-besturingssystemen is, gaan we uit van een installatieserver met CentOS. Dat maakt overigens voor het principe niet heel veel uit, want een installatieserver maakt gebruik van dezelfde componenten, welke distributie je ook gebruikt. De server die momenteel voor me aan het werk is, staat gelijktijdig zowel OpenSUSE als CentOS te installeren. Met een goed ingerichte server installeer je dus moeiteloos elke distributie. 

 

Componenten

Een volledig geautomatiseerde installatieomgeving heeft een aantal dingen nodig. We gaan ervan uit dat je wilt opstarten vanaf het netwerk. Om dit succesvol te laten verlopen, heb je een DHCP-server nodig die IP-adressen uitdeelt aan de te installeren machines. De volgende stap bestaat eruit dat die machines ook een boot image nodig hebben. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een TFTP-server. De DHCP-server zorgt ervoor dat de client doorgestuurd wordt naar de TFTP-server, zodat daar de juiste bestanden aangeleverd worden om van op te starten. 

Om op te kunnen starten, heeft een Linux-client 3 bestanden nodig: een boot loader, een kernel en een initramfs. De boot loader vervangt de lokale boot loader (meestal GRUB) en geeft aan welke kernel gestart moet worden. Die kernel laadt vervolgens het initramfs. Daarbij wordt ook aangegeven waarvandaan de rest van de installatie uitgevoerd moet worden. Voor dat laatste deel is een repository nodig. Om een flexibele installatieserver aan te bieden waarop je zelf bepaalt welke packages precies aangeboden worden, is het aan te raden zelf de repositories aan te bieden (en deze niet van internet te halen). Je kan daarvoor in principe elke service gebruiken, in dit artikel laten we zien hoe je voor dit doel een webserver in kan zetten. 

Als je alles tot op dit punt werkend hebt, heb je een omgeving waar de te installeren servers op kunnen booten, een boot image krijgen, en vervolgens ook toegang krijgen tot een repository om de installatie verder uit te voeren. Als het hierbij blijft, moet die installatie echter nog wel steeds handmatig uitgevoerd worden. Leuk als je één of twee servers wilt installeren, minder leuk als je er 200 wilt installeren. Om dit gedeelte ook nog te automatiseren, heb je een installatiescript nodig. 

Er zijn verschillende oplossingen voorhanden: SUSE gebruikt autoyast, Red Hat gebruikt Kickstart en ook op Ubuntu kun je Kickstart gebruiken. Zowel Kickstart als Autoyast gebruiken input files waarin alle parameters gedefinieerd zijn die tijdens de installatie gebruikt moeten worden. Dit script plaats je op de installatieserver, zodat het ook eenvoudig aangeroepen kan worden. Bij het aanroepen van de installatie-kernel geef je aan welk script gebruikt moet worden en daarmee maak je de procedure compleet. In de rest van dit artikel zullen we de belangrijkste delen van de configuratie bekijken die nodig zijn om dit allemaal te realiseren. 

 

De DHCP-server

De DHCP-server heeft op zich niet veel configuratie nodig. In listing 1 zie je een voorbeeldconfiguratie, waarin de regel next-server ervoor zorgt dat DHCP de client doorstuurt naar een TFTP-server op dit adres. De filename pxelinux.0 is de PXE-boot loader die aan de client gestuurd wordt. 

 

Listing 1: Voorbeeld DHCP-server configuratie

 

subnet 192.168.178.0 netmask 255.255.255.0 {

        option routers 192.168.178.1 ;

        range 192.168.178.200 192.168.178.250 ;

        next-server 192.168.178.110;

        filename “pxelinux/pxelinux.0”;

}

 

De TFTP-server

TFTP is al heel lang een onderdeel van xinetd. Om TFTP te kunnen gebruiken, zet je het aan in xinetd en zorg je dat de xinetd service gestart is. Daarbij hoort een configuratiebestand waarin je het PXE-menu zet. Deze vind je standaard in /var/lib/tftptboot/pxelinux/pxelinux.cfg en heeft de naam default. Listing 2 laat een voorbeeld PXE menu zien waaruit verschillende configuraties aangeboden kunnen worden. 

 

Listing 2: Voorbeeld PXE boot menu

 

default Linux

prompt 10

timeout 10

display boot.msg

label Linux

        menu label ^Install RHEL

        menu default

        kernel vmlinuz

        append initrd=initrd.img inst.repo=http://192.168.178.110/install ks=http://192.168.178.110/anaconda-ks.cfg

label Fedora

        menu label Install ^Fedora Server

        kernel vmlinuz-fedora

        append initrd=initrd-fedora inst.repo=http://192.168.178.110/fedora ks=http://192.168.178.110/fedora-ks.cfg

label Fedoraws

        menu label Install Fedora ^Workstation

        kernel vmlinuz-fedoraws

        append initrd=initrd-fedoraws inst.repo=http://192.168.178.110/fedoraws

label opensuse

        menu label install opensuse

        kernel vmlinuz-suse

        append initrd=initrd-suse install=http://192.168.178.110/opensuse

 

Als je ooit een GRUB-menu gezien hebt, zie je dat een PXE boot-menu daar niet wezenlijk van verschilt. Het komt erop neer dat je voor elke distributie een kernel neerzet in de TFTP document root, daarnaast een initramfs en tot slot aanwijst welke repository gebruikt moet worden om de rest van de installatie uit te voeren. Je hebt dan in principe voldoende om de installatie op te starten en handmatig verder uit te voeren. 

 

De Webserver

Het aanmaken van de repositories is overigens niet heel ingewikkeld. Een handige manier is om de ISO van de betreffende distributie te downloaden en via /etc/fstab te loop-mounten op de locatie waar de installatiebestanden beschikbaar moeten zijn. Handig, want je hoeft niets te kopiëren en het is eenvoudig te regelen als een nieuwe versie van je distributie beschikbaar komt. 

Als je er dan ook nog voor zorgt dat die locatie beschikbaar is onder de documentroot van je webserver, hoef je helemaal niet veel meer te doen dan de webserver aan te zetten om te regelen dat repositories automatisch beschikbaar gesteld worden. 

 

De installatie-instructies

Het laatste element van de installatie server bestaat uit de installatie instructies. Autoyast is de oplossing die door SUSE gebruikt wordt. Daarnaast is er Kickstart. De installatie-instructies worden aangeleverd in een kort tekstbestand waarin de antwoorden staan op de vragen die tijdens de installatie gesteld worden. Kickstart doet dat in een ASCII-tekstbestand, Autoyast doet het in een XML-bestand. In listing 3 zie je een voorbeeld van hoe dat eruitziet in een Kickstart bestand. 

 

Listing 3: Voorbeeld Kickstart bestand

 

[root@server html]# cat anaconda-ks.cfg

#version=RHEL7

# System authorization information

auth –enableshadow –passalgo=sha512

 

# Use network installation

url –url=”http://192.168.178.110/install”

# Run the Setup Agent on first boot

firstboot –enable

ignoredisk –only-use=sda

# Keyboard layouts

keyboard –vckeymap=us –xlayouts=’us’

# System language

lang en_US.UTF-8

 

# Network information

network  –bootproto=dhcp –device=p6p1 –ipv6=auto –activate

network  –hostname=localhost.localdomain

# Root password

rootpw –iscrypted $6$GUg.iLUId16gnydz$AHsdHvpPof2KmIYQH2nlF8H.lFFf9DM/J5tC91HsvZYvKpGSeTRo0oE9B8aR1KaZ5u5YK1NwXBOUhv1ZkbZVY.

# System timezone

timezone America/New_York –isUtc

user –name=user –password=$6$yMRAMUievKP2EYT5$JmwC3j.jo9ySsuo6ogUNsI.5sQvW51SgtCLtlGDD/6/dLlz.XLj2dvTXVbfTaeDSLKPfgEDkVqxvbstjpYZt9. –iscrypted –gecos=”user”

# X Window System configuration information

xconfig  –startxonboot

# System bootloader configuration

bootloader –location=mbr –boot-drive=sda

# Partition clearing information

clearpart –drives=sda –all

# Disk partitioning information

part /boot –fstype=”xfs” –ondisk=sda –size=1000

part pv.11 –fstype=”lvmpv” –ondisk=sda –size=31008

volgroup centos –pesize=4096 pv.11

logvol /  –fstype=”xfs” –size=30000 –name=root –vgname=centos

logvol swap  –fstype=”swap” –size=1000 –name=swap –vgname=centos

 

%packages

@base

@core

@desktop-debugging

@dial-up

@fonts

@gnome-desktop

@guest-agents

@guest-desktop-agents

@input-methods

@internet-browser

@multimedia

@print-client

@virtualization-hypervisor

@virtualization-client

@virtualization-platform

@virtualization-tools

@x11

wget

%end

 

%post 

mkdir /files

logger now running post

wget http://192.168.178.110/downloads/CentOS-7-x86_64-DVD-1611.iso -O /files/centos73.iso

wget http://192.168.178.110/downloads/labipa-3.0.3.zip -O /files/labipa-3.0.3.zip

wget http://192.168.178.110/downloads/how-to-use-labipa.pdf -O /files/how-to-use-labipa.pdf

 

%end

 

De enige uitdaging is hoe je aan zo’n bestand komt. Welnu, dat is niet moeilijk. Na installatie van een Red Hat of Fedora systeem wordt het standaard aangemaakt in de home directory van de gebruiker root en op SUSE kan je het vanuit Yast genereren met behulp van de autoyast module. Het enige dat dan nog rest, is in het PXE-boot bestand aan te geven waar de te installeren server dit bestand kan vinden en je installatieserver is klaar voor gebruik.