Linus Torvalds besloot een paar weken geleden zijn rol in de Linux-community te heroverwegen. Vandaag blijkt hij echter volledig terug te zijn en weer aan het roer van de organisatie te staan. De hoop van ontwikkelaars zal zijn dat er een vriendelijkere Torvalds staat.

Tijdens de Open Source Summit Europein Schotland, verscheen Torvalds voor een overleg met de veertig belangrijkste Linux-ontwikkelaars tijdens de Maintainers’ Summit. Het is de eerste stap die Torvalds zet om weer de teugels in handen te krijgen.

Een maand geleden besloot Torvalds tijdelijk een stap terug te zetten van de Linux-ontwikkelaarscommunity. In een bericht gericht aan de Linux Kernel Mailing List (LKML) schreef hij te zullen werken aan zijn gedrag. “Ik wil mijn verontschuldigingen aan de mensen die ik met mijn persoonlijke gedrag pijn heb gedaan aanbieden”. Torvalds nam wat tijd vrij en zou hulp zoeken om te leren “menselijke emoties te begrijpen en passend te reageren.”

Na krap een maand denkt Torvalds de nodige lessen al geleerd te hebben. In de aankondiging van Linux 4.19 schrijft Greg Kroah-Hartman, tijdelijk leider van Linux en de man die de stable branch onderhield: “Linus, ik geef de kernel tree weer aan jou terug. Aan jou het plezier om te kijken naar het merge window.”

Vriendelijker leiderschap

Er staan geen publieke optredens van Torvalds gepland tijdens de Open Source Summit Europe. Hij heeft daarnaast nog niet gereageerd op enige op- en aanmerkingen die tijdens de LKML gemaakt zijn. Duidelijk is wel dat hij zich aan nieuwe gedragsregels zal moeten houden.

De Linux Code of Conduct heeft de afgelopen tijd een update gekregen. Daarin staat nu bijvoorbeeld dat van de hoofdverantwoordelijken verwacht mag worden dat zij het goede voorbeeld geven. De verwachting is dan ook dat Torvalds zich vriendelijker zal gedragen en verwelkomender is naar ontwikkelaars die willen bijdragen aan het besturingssysteem.