De klant is koning, zo luidt het spreekwoord. De praktijk is vaak anders, zeker wanneer de klant een consument is. Door de machtsongelijkheid tussen concern en consument, is de consument de verliezer en wordt vaak respectloos behandeld. Een belangrijke reden om, waar mogelijk, voor open source software te kiezen.

Lees via de volgende link het hele artikel:

https://teqnation.nl/wp-content/uploads/2019/04/LM0418_P017.pdf