Ben je verantwoordelijk voor je thuisnetwerk of voor het netwerk of de webserver van je bedrijf, dan wil je alle systemen natuurlijk zo goed mogelijk beveiligen tegen aanvallen van buitenaf. Een grondige analyse van potentiële kwetsbaarheden dringt zich dan op. Kali Linux is de aangewezen tool voor uiteenlopende vormen van ‘penetration testing’.

Om te weten hoe goed je systeem bestand is tegen allerlei hackersaanvallen zijn er in feite twee mogelijkheden. Ofwel je wacht af tot de eerste geslaagde aanval een feit is, ofwel je voert zelf zulke ‘aanvallen’ uit en neemt op basis daarvan de gepaste maatregelen. Het lijkt ons overduidelijk welke aanpak de voorkeur geniet. 

Daarom reiken we je in deze tweedelige masterclass tools aan waarmee je zelf kunt proberen specifieke computersystemen binnen te dringen. Daarbij gebruiken we activiteiten die ook cybercriminelen zouden kunnen verrichten. We gaan er echter wel vanuit dat het om je eigen systemen gaat of minstens om systemen waarvoor je de nodige autorisaties hebt. 

Deze vorm van ethisch hacken wordt penetration testing, kortweg pentesting genoemd. Zo’n pentest zal vaak niet alle antwoorden bieden op je beveiligingsproblemen, maar zal het risico op een succesvolle aanval van buitenaf in elk geval sterk verminderen. Je doet er echter wel goed aan zo’n pentest op regelmatige basis uit te voeren: cybercriminelen vinden immers voortdurend nieuwe exploits voor systemen en applicaties.

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4