Ik ben een groot voorstander van het principe van decentralisatie, op alle gebieden.  Gedecentraliseerde systemen zijn robuuster en geven de macht aan de gebruiker. Daarom ben ik niet blij met de keuze van Mozilla om Cloudflare naar voren te schuiven als dns-over-https-provider. 

Koen Vervloesem

Het Mozilla-manifest (https://www.mozilla.org/nl/about/ manifesto/) is voor iedereen de moeite waard om eens te lezen. Het is een ‘pleidooi voor een gezond internet’, en de maker van de populaire opensourcebrowser Firefox verbindt zich ertoe om de tien principes uit het manifest toe te passen. Principe 4 zegt: “De veiligheid en privacy van personen op het internet zijn fundamenteel en moeten niet als optioneel worden beschouwd.” Dat is een lovend principe, en een van de redenen waarom ik altijd Firefox ben blijven gebruiken, zelfs sinds de steile opgang van Chrome/Chromium.

Pagina 1