Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken roept in een beleidsbrief overheden op om de broncode van overheidssoftware zo veel mogelijk vrij te geven. Daarnaast wil hij overheden stimuleren om deze code via een ‘open source’ licentie te delen en beschikbaar te stellen aan de samenleving.

Software dat met publiek geld tot stand is gekomen moet zoveel mogelijk aan de samenleving worden teruggegeven. Dat is het uitgangspunt waar de staatssecretaris in de beleidsbrief vanuit gaat. De samenleving kan meekijken op de kwaliteit van de code en suggesties doen voor verbeteringen.  Door het open source beschikbaar stellen van software is er minder sprake van verspilling en meer kansen voor innovatie en economische bedrijvigheid.

Lees het volledige artikel hier