In het septembernummer van dit jaar heb ik laten zien hoe je muziek kan coderen met Sonic Pi. In dit artikel nemen we de 3D-tegenhanger OpenSCAD onder de loep. Daar waar 3D-modellen normaal gezien met een muis en een grafisch interface tot stand komen, biedt OpenSCAD een alternatief op basis van geschreven code en net als Sonic Pi levert dat zowel educatieve als onderscheidende mogelijkheden op. Eén van die onderscheidende mogelijkheden is recursiviteit, waar we in dit artikel dankbaar gebruik van gaan maken.

Martin van Es

Ergens vorig jaar kwam mijn dochter van school en vertelde dat ze die dag de stelling van Pythagoras behandeld hadden in de wiskundeles. Meteen kwamen herinneringen aan mijn eigen middelbare school naar boven (uiteraard niets dan goeds) en het verhaal dat mijn leraar over de boom van Pythagoras verteld had.

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3