Het stadsbestuur van München heeft gestemd. Linux gaat eruit.
Het Comité van Bestuur en Personeel van de Assemblee van Afgevaardigden van München heeft besloten om tegen 2020 een uniforme Windows-infrastructuur te creëren.

Het beleid van München blijft in februari haar belangrijkste ommekeer uitvoeren met het vorige open-source prestige-project LiMux. Zo is de administratie- en personeelskosten commissie van de gemeenteraad op woensdag goedgekeurd door een stemming van de coalitie van de SPD en CSU een bijna 170-pagina ontwerpresolutie van de Raad van het Stadhuis op basis van het verslag van Accenture van het voorgaande jaar, volgens welke ten minste een city-breed uniform tegen het einde van 2020 Clientarchitectuur voor in totaal ongeveer 29.000 Windows-gebaseerde computers moet worden gemaakt. Voor kantoorwerk en internettoepassingen is het daarom noodzakelijk om “gebruikelijke standaardproducten” parallel te gebruiken.

Minstens twee jaar omschakeltijd

Volgens de huidige schattingen zal de migratie van IT-werkstations naar Windows 10 minstens twee jaar duren. De kostenraming geëist door de gemeenteraad bleef aanvankelijk geheim. Het kon niet worden gepubliceerd “om redenen van openbare aanbesteding”, staat er in de krant. Green, links en de andere oppositiepartijen kon nog steeds de overhand hebben in ieder geval dat in de volgende vergadering, wordt de cijfers van de informatie als vertrouwelijk document moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het plenum moet de beslissing nog bevestigen.

To “verstrekking” van Microsoft Office opnieuw als een kantoor software beveelt de Raad van Bestuur, voor een landelijke afscheid LibreOffice “om nader te analyseren en te plannen en de erkenning van de kosten, kosten en procedures planning te verkrijgen door een externe accountant” een dergelijke stap. De resultaten, evenals een compleet migratieconcept, moeten tegen het einde van 2018 opnieuw aan de gemeenteraad ter beslissing worden voorgelegd. De reden hiervoor was “de hoge kosten die aan deze verandering zijn verbonden”.

Terugkeren naar Microsoft kost honderden miljoenen

Volgens informatie van heise online, de Raad van Bestuur zet in zijn geheime rollover uitgaven voor de terugkeer naar Microsoft in totaal in de honderden miljoenen, zelfs als het leidt alleen items met ruwe huisnummers. Dit overtreft zelfs de eerdere schattingen van Linux-voorstanders, die opliepen omstreeks 90 miljoen euro. Voor een “gekwalificeerde” extrapolatie stelt het stadhuis een proefproject voor met in eerste instantie 6000 licenties voor Microsoft Office.

De Raad van Bestuur en de commissie rechtvaardigen het hele initiatief met het feit dat de vorige co-existentie van ongeveer 18.500 LiMux en 10.700 Windows-klanten een enorme administratieve last veroorzaakt,