Database-migraties van closed source naar open source zijn de laatste tijd een bijzonder hot topic. Ik spreek steeds meer bedrijven over deze grote verandering waar veel it-afdelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid mee te maken hebben. Wat me hierbij is opgevallen, is het vertekende beeld dat men heeft van de database-migratiemarkt. Hoe zou dat toch komen?

Iedereen is tegenwoordig enthousiast over het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Als gevolg daarvan zijn zakelijke modellen en de bijbehorende it-ontwikkelmodellen nog steeds aan een grote transformatie onderhevig. Maar de hoge verwachtingen op omzetgroei vereisen echter een even zo grote hoeveelheid aan benodigde it-ondersteuning. Gartner spreekt in dit verband over het New Digital Business Model.

In Digital Business Key Initiative Overview van Jorge Lopez, gepubliceerd op 21 juli 2015, stelt Gartner: ‘Digitaal zakendoen is het creëren van nieuwe businessmodellen door de grenzen tussen de digitale en fysieke werelden te laten vervagen. Een ongekende convergentie van mensen, het bedrijfsleven en dingen (fysieke objecten die actieve spelers zijn en business value toevoegen) zullen de bestaande businessmodellen verstoren. Bedrijven zullen nieuwe producten en diensten introduceren, en zelfs nieuwe businessmodellen die mensen, het bedrijfsleven en de dingen met elkaar verbinden. Dit zal de omzet en efficiëntie vergroten, waardoor bedrijven nog jaren concurrerend kunnen blijven.’

 
 

Migratiewensen

Door de focus op nieuwe, incrementele bedrijfskansen gedreven door technologie, wordt –-op zich begrijpelijk – veel aandacht in de markt afgeleid van het onderwerp ‘migratie’. Dat is zeker het geval in de wereld van het datamanagement. Volgens mijn laatste telling zijn er minstens vier upstart softwarebedrijven, ofwel ‘unicorns’ met een waardering van meer dan een miljard dollar, die database-spelers zijn. Dit zijn Cloudera, Hortonworks, MapR (alle drie Hadoop-spelers) en MongoDB (document-database). Deze bedrijven hebben gezamenlijk al meer dan een miljard dollar investeringskapitaal opgehaald.

Daarnaast zijn zij allemaal bezig om nieuwe workloads te ondersteunen en voegen daarmee een nieuwe groeimarkt toe aan de 36 miljard dollar grote database-markt. Hoe groot dit aandeel precies zal zijn, is nog steeds een open vraag. Bij elkaar genomen, liggen de inkomsten uit deze groep bedrijven echter nog steeds ver onder de miljard dollar, ofwel minder dan 3 procent van de markt.

Maar als je kijkt welke partijen er onder die ‘eenhoorns’ actief zijn, dan zie je andere bedrijven als EnterpriseDB met Postgres, DataStax met Cassandra en MariaDB met het gelijknamige MariaDB, en die richten zich ook allemaal op het ondersteunen van nieuwe workloads. EDB schat dat ongeveer 30 tot 40 procent van de business afkomstig is van klanten die nieuwe apps willen ontwikkelen en strategisch voor Postgres hebben gekozen als nieuwe go-to open source database. Maar wat doen die andere 60 tot 70 procent? Mijn ervaring is dat dit vrijwel allemaal partijen zijn die met transformatie en verandering bezig zijn. En daar vinden dus migraties plaats, vrijwel altijd van closed source naar open source.

 

Businessmodel van database-migratie

Wat is nu precies de waarde van de database-migratiemarkt? Als we naar het grote plaatje kijken, dan was de databasemarkt in 2015 ongeveer 36 miljard dollar waard. Gartner en anderen schatten dat dit bedrag jaarlijks met ongeveer 8 procent groeit, wat neerkomt op ongeveer drie miljard dollar per jaar. Laten we voor het gemak stellen dat die drie miljard alle nieuwe applicaties vertegenwoordigt, waar we hierboven over spraken. Er blijft dan nog een vrij grote ‘migratiemarkt’ over van meer dan dertig miljard dollar. Dit wijst bovendien ook op de aanzienlijke mogelijkheden voor organisaties om kosten te besparen op hun it door open source te gaan gebruiken.

De transformatie die de migratiemarkt met zich meebrengt gaat snel en vindt op grote schaal plaats. We zien dit voornamelijk veel gebeuren op on premises it-omgevingen, waar de meerderheid van enterprise-applicaties draait.

Migratiestrategieën en best practices

Ik en mijn collega’s hebben inmiddels al heel wat bedrijven begeleid bij hun database-migratie. Daaruit hebben we veel belangrijke lessen geleerd om zowel het rendement als de ‘time-to-value’ van zo’n ingrijpende verandering te maximaliseren, maar ook om de risico’s van een migratie te minimaliseren. Hier zijn een paar dingen om te overwegen bij een migratie:

• Bouw aan het grote plaatje
–    Je zult waarschijnlijk een breed spectrum van toepassingen migreren, waaronder niet-bedrijfskritische, bedrijfskritische, zelfgebouwde en commerciële standaardapplicaties. Maar ook zul je te maken krijgen met verschillende deployment-modellen, van traditioneel on-premises  en on-premises gevirtualiseerd tot private cloud en public/hosted managed service cloud, ofwel: AWS.

–   De bedrijven die de meest succesvolle migraties voltooiden, hadden al aan het begin een goed overzicht van welke workloads het beste geschikt waren voor migratie. Hiermee konden ze (soms heel eenvoudig) een compleet migratieplan selecteren of vormgeven met een maximale kans van slagen.

–   In vrijwel elk geval werd het strategische succes bepaald door snel resultaten te behalen en on premises applicaties te migreren waar iedereen direct mee te maken had. Dit leverde het bewijs van zowel de slagingskans als de voordelen van de migratie.

• Migreren, niet herschrijven
–   Het herschrijven van applicaties kan de return on investment (roi) van een migratie naar open source totaal om zeep helpen. Open source databases die compatibiliteit aanbieden voor closed source technologie, zijn daarom veel praktischer. Applicaties hoeven hierdoor niet herschreven te worden, en ook is het niet nodig om complexe middleware te gebruiken. Maar het migreren van een databaseschema is in feite maar een klein deel van het proces. Het lastigst is het werkend krijgen van app-specifieke pakketten, functies en opgeslagen procedures, zonder aanpassingen door te hoeven voeren.

–   Het herschrijven van applicaties kost veel tijd en het legt bovendien vaak allerlei verborgen problemen bloot. Migraties bieden om die reden een veel sneller pad naar succes.

• Gebruiken, niet afdanken
–   Migratie is geen alles-of-niets-activiteit. Je hebt te maken met allerlei waardevolle investeringen in infrastructuur, processen en medewerkers. Die zouden allemaal gebruikt moeten worden om een effectieve transformatie te kunnen doormaken.

–   Je bent jarenlang bezig geweest met het inrichten van de bedrijfsprocessen die je bedrijf onderscheidend maken en voor de efficiëntie zorgen die het winstgevend maken. Gooi die niet weg, maar bouw er op voort, terwijl je besparingen realiseert met de migratie naar een open source database.

• Zet contract-migratie in gang
–   De verschillende commerciële modellen van closed source en open source worden het meest over het hoofd gezien bij een strategische database-migratie. Propriëtaire leveranciers, en in het bijzonder Oracle, hebben hun overeenkomsten en contractuele relaties vaak zo opgesteld dat jouw uitgaven worden gemaximaliseerd en het lastig is om naar een andere leverancier over te stappen.

–   Door bepaalde workloads te migreren naar een goedkoper open source alternatief, kunnen besparingen gerealiseerd worden. Dit kan vervolgens helpen bij de onderhandeling over de migratie van workloads die wél specifieke functionaliteit van propriëtaire leveranciers vereisen.

–   Een migratie is niet alleen een technische aangelegenheid. Betrek daarom ook de inkoop en financiële afdelingen bij het proces, inclusief de chief financial officer (cfo) en chief procurement officer (cpo). Zo kan het onderdeel worden van de algemene strategie van de onderneming. Een migratie naar open source betaalt zich uiteindelijk terug door je het juiste kostenniveau te geven voor workloads. Maar ook win je er je onafhankelijkheid van een specifieke leverancier voor terug en het helpt bij het onderhouden van de relaties met andere leveranciers.

Grijp controle over de verandering

De markt voor databasemigraties is inmiddels sterk in beweging en groeit snel. Steeds meer organisaties zien dat traditionele licentiegedreven prijsmodellen van closed source software niet het kostenniveau en de schaalbaarheid bieden, die past bij hun digitale businessmodel en strategie voor de toekomst. Er zijn inmiddels goed gedefinieerde modellen en werkwijzen om een migratie naar open source in gang te zetten. Er zijn ongetwijfeld beperkingen en barrières die overbrugd moeten worden, maar het rendement van deze inspanningen maakt die investering op termijn meer dan de moeite waard.

bron: Jeannot Bosop www.computable.nl