Oracle, SUSE en CIQ bundelen hun krachten in de oprichting van de Open Enterprise Linux Association. Deze gezamenlijke inspanning heeft als doel om de ontwikkeling van Linux-distributies die compatibel zijn met Red Hat Enterprise Linux (RHEL) te bevorderen door middel van het vrijgeven van broncode.

Via een persbericht werd de samenwerking tussen Oracle, SUSE en CIQ aangekondigd. De Open Enterprise Linux Association, afgekort als OpenELA, wordt opgericht om de ontwikkeling van RHEL-compatibele Linux-distributies te stimuleren. De drie betrokken bedrijven zijn van plan om open en vrije broncode voor Enterprise Linux beschikbaar te stellen.

OpenELA zal later dit jaar broncode leveren die nodig is voor het creëren van Linux-distributies die compatibel zijn met RHEL. In eerste instantie zal de focus liggen op RHEL-versies 8, 9 en mogelijk 7. Deze materialen zullen vrij beschikbaar worden gesteld en mogen door iedereen worden verspreid. Andere organisaties en leden van de Linux-gemeenschap worden uitgenodigd om zich bij OpenELA aan te sluiten.

De totstandkoming van OpenELA is een reactie op “recente veranderingen in de beschikbaarheid van RHEL-broncode” volgens een verklaring van OpenELA. “In reactie hierop bundelen CIQ, Oracle en SUSE hun krachten om broncode, tools en systemen beschikbaar te stellen aan de gemeenschap via OpenELA.” Elk van de betrokken partijen zal echter blijven werken aan hun eigen Linux-distributies.

In juni heeft Red Hat aangekondigd dat de RHEL-broncode niet langer algemeen beschikbaar zal zijn, maar alleen nog wordt verstrekt aan Red Hat Enterprise-klanten. Dit betekent dat CentOS Stream, de ontwikkelversie van RHEL, de enige openbaar beschikbare repository blijft waarin broncode wordt gepubliceerd. Dit bemoeilijkt het voor andere partijen om RHEL-compatibele distributies te ontwikkelen en te onderhouden.

Verscheidene alternatieve Linux-distributies, waaronder Rocky Linux van CIQ, een deelnemer aan OpenELA, maken gebruik van RHEL. Hoewel ontwikkelaars nog steeds toegang kunnen krijgen tot de broncode met een licentie van Red Hat, zijn de distributieopties onder die licentie beperkt. Het team achter Rocky Linux heeft eerder aangegeven dat de verandering naar verwachting geen grote invloed zal hebben op hun distributie, aangezien ze de broncode via andere wegen kunnen verkrijgen. In juni uitte Oracle kritiek op de veranderingen van Red Hat. SUSE heeft vorige maand aangekondigd dat het van plan is om een eigen versie van RHEL te onderhouden en vrij beschikbaar te stellen.