26 hoofdstukken en meer dan 750 bladzijden verder, en je bent een volleerd programmeur van shell scripts. De derde editie van  dit boek is zonder meer de moeite waard. De kracht van Linux is, zoals we weten, dat alle individuele commando’s ook kunnen worden gebruikt in scripts. De uitvoer van het ene commando, kan weer worden gebruikt als invoer voor een ander commando.

Het boek begint daarom eerst met uitleg over hoe je de commandline opent in de diverse grafische omgevingen. Daarna worden handige Linux-opdrachten, die veel gebruikt worden in scripts, toegelicht (interne en externe commando’s). Er wordt stilgestaan bij hoe je achtergrond scripts start en stopt en omgevingsvariabelen worden verklaard. Na een uitstapje naar permissies (het bestandssysteem en het gebruik van editors), ben je klaar voor gestructureerd programmeerwerk met if…them, while… en leer je alles over invoer en uitvoer. Het boek gebruikt vooral de GNU bash shell; dash en tcsh komen slechts sporadisch ter sprake. Pas over de helft krijgt scripting meer diepgang en komen array variabelen en functies aan de orde, evenals het maken van scripts die met menu’s en venster werken. Er wordt uitgegaan van het dialog package, KDE gebruikt het kdialog package en voor GNOME worden de gdialog en zenith packages toegelicht. De commando’s sed en gawk kunnen niet ontbreken, die heb je in veel script nodig als je bijvoorbeeld tekst wilt manipuleren en reguliere expressies wenst te bouwen. In het boek vind je heel veel voorbeelden en als je het helemaal doorwerkt, leer je daadwerkelijk alles over het scripts programmeren. Het boek is ook geschreven om hoofdstuk na hoofdstuk te lezen, waarbij je bekende onderwerpen kunt overslaan. Het is niet bedoeld echt geschikt, hoewel er een dikke index aanwezig is. Je leert uiteraard geen grafische applicaties bouwen noch geavanceerde client/server- of cloudapps maken – dat is ook niet het doel van dit boek – maar je hebt een gedegen basis om dit als vervolg te gaan doen.

Titel: Linux Command Line and Shell Scripting Bible (816 pagina’s)

Auteurs: Richard Blum, Christine Bresnahan

Uitgever: Wiley

ISBN-nummer: 978-1-118-98384-3 (maart 2015)

Prijs: 40 euro

 

Linux Bible

De Linux Bible is de grote broer van het eerder besproken boek en is eveneens opgezet als studieboek. Net als in de meeste Amerikaanse boeken zijn de paragrafen en sub-paragrafen niet genummerd. Het is gedrukt op witter papier en 100 pagina’s meer, maar fysiek even dik omdat het papier wat dunner is. Je vraagt je misschien af: Hoe is het mogelijk met de vele honderden distro’s die er zijn, dé Linux bijbel te maken? Dat is onmogelijk zonder te kiezen. In de Linux Bible is gekozen voor Fedora en Red Hat Enterprise Linux als rode draad. Waar relevant, wordt ook gerefereerd naar Ubuntu. Werk je met andere Linux-distro’s die verder afstaan van deze drie, dan moet je rekening houden met dingen die anders werken. Het boek is bedoeld voor beheerders. De eerste 150 bladzijden gaan over het bestandssysteem, rechten, processen en scripts, en lijken veel op het eerder beschreven boek. Daarna wordt hoofdstuk voor hoofdstuk een serverrol verklaard (Linux als ftp-server, printserver, webserver en file server (samba en NFS) en komt troubleshooting kort aan de orde. Er is een apart deel over security (firewall, PAM, SELinux). Het laatste en kortste deel lijkt er in de negende editie van die boek een beetje aangeplakt en beschrijft Linux als cloudplatform (met name virtualisatie en OpenStack komen aan de orde). Dit laatste deel is een hot topic maar is wel zeer relevant voor toekomstige ontwikkelingen. Dat vraagt naar een deel 3 uit deze serie: Linux in de cloud. Je ziet aan de inhoudelijke kwaliteit van Linux Bible, dat het boek al in zijn negende druk is. Een aanrader dus.

 

 

Titel: Linux bible (912 pagina’s)

Auteurs: Christopher Negus

Uitgever: Wiley

ISBN-nummer: 978-1-118-99987-5 (mei 2015)

Prijs: 40 euro