Twee harde kern leden, Gavin Andresen en Mike Hearn, hebben een coup gepleegd door de introductie van een nieuwe versie ‘fork’ van het bitcoin protocol.

Het nieuwe Bitcoin XT onderscheidt zich van het oude Bitcoin Core door een grotere block size aan te bieden. Een block bevat de meest recente gevalideerde transacties die iedere 10 minuten door de miners wordt opgeleverd. De huidige block grootte is slechts 1 mb en ondersteunt hiermee een beperkt aantal transacties, hetgeen volgens Hearn te weinig is om in de toekomst te kunnen groeien: “As Bitcoin spreads via word of mouth, we will reach the limit of the current system some time next year, or by 2017 at the absolute latest. […] So it is now time to raise the limit, or remove it entirely.”

Het huidige bitcoin protocol wordt door een kleine groep ontwikkelaars beheerd. Zij hebben het recht om een wijziging in de code door te voeren. Dit is geen democratisch proces. Alhoewel iedereen in de community het recht heeft om wijzigingen in de bestaande code aan te brengen, wil dit niet per definitie zeggen dat alle aanpassingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. Grofweg zijn er twee soorten correcties te onderscheiden. Kleine cosmetische aanpassingen – die de kern niet aan aanraken – in de code worden zonder al te veel poespas doorgevoerd. Grote wijzigingen – die bijvoorbeeld de consensus regels van het protocol veranderen – moeten in de vorm van een BIP “Bitcoin Improvement Proposal) worden aangeleverd. Vervolgens kan iedereen zijn mening over deze BIP geven, hetgeen vaak een langdurig en ondoorzichtig proces blijkt te zijn. Het uiteindelijke besluit om een BIP door te voeren wordt door de kern groep genomen. Over het aanpassen van de block grootte kunnen de kern ontwikkelaars onderling geen overeenstemming bereiken. Alhoewel er meerdere oplossingen (bijvoorbeeld het Lightning Network) om de schaalbaarheid van bitcoin op te lossen, is het kamp al een tijd lang verdeeld. Volgens Andresen en Hearn is het probleem dermate belangrijk dat een verdere evolutie van bitcoin in de weg staat en er nu actie moet worden ondernomen.

Met het publiceren van Bitcoin XT op 15 augustus jongstleden hebben de twee heren nu het heft in eigen handen genomen. Of deze nieuwe versie algemeen geaccepteerd wordt, ligt nu niet langer in handen van de kern ontwikkelaars, maar in de handen van de miners. Door het al of niet doorvoeren van de nieuwe code brengen zij impliciet een stem uit. Volgens de website XTnodes heeft inmiddels zo’n 9,2% (516 van de 6114 nodes) van “de markt” de nieuwe versie van het protocol geaccepteerd. Uiteindelijk is 75% van de stemmen nodig om de nieuwe versie tot een succes uit te roepen, hetgeen pas in januari 2016 bereikt hoeft te zijn, omdat dan pas de nieuwe blockgrootte daadwerkelijk wordt doorgevoerd.

Experts waarschuwen ervoor dat in het slechtste geval er op dat moment twee naast elkaar bestaande bitcoin protocollen zijn. De transacties van Bitcoin Core kunnen dan Bitcoin XT niet langer bereiken en hiermee wordt er niet gehandeld naar de geest van bedenker Satoshi Nakamoto. Deze laatste heeft zich zelfs in de strijd gemengd.

Vlak na het uitkomen van het nieuwe protocol heeft hij via een bericht op de bitcoin-dev mailinglist laten weten zich niet te scharen achter het nieuwe protocol: “The developers of this pretender-Bitcoin claim to be following my original vision, but nothing could be further from the truth. When I designed Bitcoin, I designed it in such a way as to make future modifications to the consensus rules difficult without near unanimous agreement. Bitcoin was designed to be protected from the influence of charismatic leaders, even if their name is Gavin Andresen, Barack Obama, or Satoshi Nakamoto.

Nearly everyone has to agree on a change, and they have to do it without being forced or pressured into it. By doing a fork in this way, these developers are violating the “original vision” they claim to honour.”

Aan de echtheid van dit bericht worden echter vraagtekens gezet aangezien het niet ondertekend is met een PGP-sleutel. Het ontbreken van deze sleutel kan echter ook gezien worden als een briljante zet van Satoshi Nakomoto: It’s a brilliant comment, made even better by its plausible deniability. If the author really is SN, and he signed it to prove authorship, then he would be invoking personal authority rather than reason to influence the debate. And would also completely undermine even a reformed Gavin, b/c now we would know that SN is waiting in the wings to offer divine guidance.

Instead, we have a comment that points out with convincing reasoning that regardless of originalist doctrine, SN’s early opinions are not canonical. Furthermore, it is equally plausible that a present-day SN would disagree with the approach of coercing a hard-fork to XT.”

Het is interessant om te zien hoe het debat zich in de toekomst voortzet: The blocksize is a minor issue; what matters is #Bitcoin’s ability to govern itself. Unable to evolve is worse than unable to scale.”

Bovenstaande crisis geeft eens te meer aan dat bitcoin al lang geen kinderspel meer is, het is een volwaardige economie waarin miljarden omgaan. Het voortbestaan van bitcoin staat dus op het spel. Het is Digitaal Darwinisme: verander of sterf.

bron: www.webwereld.nl