In het jaar 2020 verwachten organisaties vooral meer gebruik te maken van tablets (20 procent meer) en 2-in-1 hybrids(14 procent meer). Ook het gebruik van smartphones (11 procent meer) en phablets (5 procent) zal groeien. Organisaties maken zich echter ook zorgen om de beveiliging van al die apparaten die gekoppeld worden aan de zakelijke ict-omgeving. Dat kan een remmend effect hebben op de groei van het gebruik van privé-apparatuur in de zakelijke omgeving. Dat blijkt uit Europees onderzoek door Redshift Research dat is uitgevoerd in opdracht van ict-leverancier HP. Er werden 1130 ict-beslissers ondervraagd.

De Nederlandse respondenten verwachten dat het zakelijke gebruik van smartphone zal stijgen naar 49 procent. Volgens de onderzoekers wordt de smartphone daardoor, na de desktop, het meest dominante apparaat in de zakelijke omgeving. Ondanks die groei verwacht minder dan een kwart (24 procent) van de ict-beslissers in Europa dat hun bedrijf goed is uitgerust voor mobiel werken. 8 procent denkt zelfs dat hun organisatie helemaal niet is voorbereid op die trend.

Security zet rem op BYOD

 

‘Ondanks de toenemende mobiliteit op het werk is er een aanhoudend wantrouwen ten aanzien van ‘bring your own device’ ofwel byod. 70 procent van de ondervraagde organisaties heeft op dit moment geen byod-beleid. In Nederland is dit percentage 78 procent. ‘En zelfs wanneer er een byod-beleid is, dan valt nog niet de helft van gebruikte devices (41 procent) hieronder’, stellen de onderzoekers.

Vooral onderwerpen rondom beveiliging houden organisaties tegen wanneer het gaat om byod. ‘Bijna de helft van de Nederlandse respondenten vreest dat byod de veiligheid van de organisatie in gevaar brengt. Ze maken zich vooral zorgen over virussen en malware die via de persoonlijke devices op het bedrijfsnetwerk terecht komt (55 procent) en dat persoonlijke apparatuur met gevoelige bedrijfsinformatie kwijt kan raken of gesloten wordt (19 procent).’ 

Volgens het onderzoek hadden Nederlandse bedrijven het afgelopen jaar minder vaak dan hun Europese collega’s te maken met een inbreuk op de beveiliging. ‘Gemiddeld was dit 19 procent terwijl in Nederland hier slechts 8 procent mee te maken heeft gehad.’

iOS

 

Het toenemend gebruik van mobiele devices brengt volgens de onderzoekers ook meer besturingssystemen naar de organisatie. ‘Windows blijft dominant, gemiddeld genomen heeft 85 procent van de ondervraagde organisaties Windows in gebruik naast Android (40 procent), iOS (24 procent), Chrome (15 procent) , Linux (15 procent) en Blackberry (10 procent).’

Nederland heeft volgens de onderzoekers een opvallend hoog percentage iOS-gebruikers; 35 procent versus 24 procent in de rest van Europa. Ook Chrome is hier populair (20 procent vs. 15 procent) waarbij Blackberry en Linux juist weer minder voorkomen. Ruim twee derde van de ondervraagden denkt dat Windows over vijf jaar nog steeds het belangrijkste OS zal zijn.

Desktop

 

Volgens de uitkomsten blijft de desktop een belangrijke rol spelen in de zakelijke ict. ‘Ondanks de toename van mobiele devices blijft de desktop populair. Op dit moment maakt 53 procent van de medewerkers gebruik van een desktop. In 2020 zal dit naar verwachting dalen naar 46 procent. Het notebook-gebruik zal gelijk blijven met 29 procent nu en in 2020.’

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Redshift Research en bestond uit 1130 online interviews in acht landen (met minimaal tweehonderd respondenten in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en minimaal honderd respondenten in België, Italië, Nederland, Spanje en Rusland). Alle respondenten hadden een ict-functie als beslisser of manager/directeur.