AT&T heeft afgelopen week met Tech Mahindra en de Linux Foundations en het Acumos platform een AI marktplaats gelanceerd.
 
Het is een uitbreidbaar framework voor oplossingen op basis van machine learning. Het biedt de mogelijkheid om AI-microservices aan te passen, te integreren, samen te stellen, te bundelen, te trainen en te implementeren. Simpel gezegd komt het erop neer dat Acumos een AI-marktplaats is waar applicaties gekoppeld kunnen worden voor de bouw van complexe en geavanceerde AI-diensten.
De laatste decennia is AI geëvolueerd van science-fictionconcept tot volwaardige technologie. Niettemin is het bouwen van nieuwe AI-apps een complexe en kostbare aangelegenheid. De sector moet een manier zien te vinden om de apps herbruikbaar en toegankelijk te maken voor partijen buiten het bedrijf dat ze heeft gebouwd. Bovendien moet de implementatie eenvoudiger gemaakt worden voor gebruikers. Dit is de enige manier om aan de vraag van de klant tegemoet te komen.
Stel dat iemand die een AI-toepassing voor videoanalyse wil maken. Het Acumos-platform biedt een verscheidenheid aan bruikbare technieken, bijvoorbeeld locatietracking en gezichtsherkenning. De eenvoudige platforminterface maakt het mogelijk verschillende AI-functies te selecteren en ze automatisch aaneen te rijgen, zodat ze als één applicatie opereren. In dit geval kan de nieuwe service vaststellen waar de beelden zijn opgenomen, gebruikmakend van gebouwen of landschapselementen op de achtergrond, en ook de sprekers identificeren. Kortom, ontwerpen en inzetten met één enkele interface, en met nauwelijks extra programmacodes.
Contentbeheer, zelfrijdende auto’s, drones en augmented- en virtual reality zijn andere toepassingsgebieden waar AI-modellen via het Acumos-platform kunnen worden ingezet.
“Ons doel met het open source Acumos-platform is om bouw en inplementatie van AI-applicaties net zo makkelijk te maken als het bouwen van een website,” zegt Mazin Gilbert, Vice President Advanced Technology van AT&T Labs. “We werken samen met Tech Mahindra aan een industriestandaard voor AI in netwerkomgevingen. We nodigen anderen uit om bij te dragen aan de totstandkoming van wereldwijde AI-harmonisering en een basis te leggen voor alle toekomstige AI-netwerkapplicaties en services.”
Het Acumos-platform is gebouwd op open source-software en bundelt de diverse AI-tools die momenteel beschikbaar zijn, zodat ontwikkelaars en bedrijven er gemakkelijk gebruik van kunnen maken.
“We zetten de deur naar AI wijd open,” aldus Gilbert. “We richten ons op telecommunicatie, media en technologie, te beginnen met het netwerk. Het platform is voor iedereen beschikbaar en hoe meer partijen er gebruik van maken, hoe beter het wordt.”
Acumos draait op AT&T Indigo, ons nieuwstgeneratie netwerk platform.
“De investeringen die we de afgelopen jaren in AI-oplossingen hebben gedaan bieden ons geweldige mogelijkheden om AI eenvoudiger te maken, zodat het breder omarmd kan worden,” zegt Raman Abrol, Senior Vice President & Strategic Business Unit Head van Tech Mahindra. “Samen met AT&T helpen we ondernemingen om met behulp van AI hun bedrijfsmodellen te herdefiniëren, het datapotentieel beter te benutten en onder de streep beter te presteren. Ons ultieme doel met het Acumos-project is om de inzet van AI bij bedrijven te versnellen en te industrialiseren, en om ontwikkelaars en bedrijven effectief te laten samenwerken aan oplossingen die ons allemaal helpen beter en prettiger te leven, te werken en te ontspannen.”
“Met Acumos lopen AT&T en Tech Mahindra voorop om de ontwikkelaarsgemeenschap vertrouwd te maken met AI- en machine learning-tools,” zegt Jim Zemlin, Executive Director van The Linux Foundation. “Het Acumos-platform kan pas een succes worden als ontwikkelaars makkelijk kunnen aanhaken en als ze het ecosysteem rond het project in de richting kunnen sturen die hun voor ogen staat.”
AT&T gebruikte dit model eerder bij de introductie van ONAP, het besturingssysteem voor gevirtualiseerde netwerken. We staken toen echter eerst jaren in de ontwikkeling van ons eigen interne platform, ECOMP, alvorens ONAP via The Linux Foundation als open source beschikbaar te stellen.
Met het Acumos-project doen we het anders. We stellen het eerste framework zo snel als mogelijk via open source beschikbaar. Op die manier kan de ontwikkelingsgemeenschap de ontwikkeling van het platform versnellen. AI groeit snel uit tot een vitale tool voor bedrijven in vrijwel alle sectoren, daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk een platform neerzetten dat iedereen kan gebruiken en helpen doorontwikkelen.
Meer informatie over planning en beschikbaarheid van het Acumos-platform is te vinden op https://www.linuxfoundation.org/press-release/linux-foundation-host-acumos-project. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om als lid toe te treden kunnen terecht op https://www.acumos.org