Hoe iemand er ooit achter kwam is een raadsel, maar inmiddels is het op internet een lopend vuurtje: de meeste inlogs op Linux-systemen gaan plat als iemand in plaats van een geldig wachtwoord 28 maal backspace intoetst.

De fout zou voortkomen uit een zogeheten integer overflow in GRUB, een in veel Linux-distributies gebruikte boot-module.

De boot-module heeft – behalve het in het geheugen laden van Linux zelf – ook toegangsbeveiliging als taak. Onder meer om te voorkomen dat een hacker Linux in uitvoering brengt vanaf een meegebrachte USB-stick  en vervolgens het interne schijfgeheugen van de computer benadert.

De fout in GRUB werd gerapporteerd door Hector Marco en Ismael Ripoll van de Cybersecurity Group van de technische universiteit van Valencia.